Op de juiste tijd regen

Jullie mogen geen afgodsbeelden
Voor jezelf maken
Noch voor jezelf een gegoten beeld
Of een gewijde zuil oprichten
Noch een stenen vloer met beeltenissen
In jullie land leggen
Om je daarop in aanbidding
Neer te werpen
Want Ik
De Eeuwige
Ben jullie God
Mijn Sabbath-dagen moeten jullie stipt houden
En voor Mijn heiligdom moeten jullie ontzag hebben
Ik ben de Eeuwige
Wanneer jullie je levenswandel richt naar Mijn wetten
En jullie je stipt houden aan Mijn geboden
Door die in praktijk te brengen
Dan geef Ik op de juiste tijd de regen
Die jullie nodig hebben
Zodat het land zijn opbrengst geeft
En de bomen van het veld hun vruchten dragen
Dan duurt voor jullie de dorstijd
Tot de wijnoogst
En de wijnoogst duurt
Tot de zaaitijd
Dan kunnen jullie volop brood eten
En veilig in jullie land wonen
Dan geef Ik vrede in het land
Zodat jullie kunnen gaan liggen
Zonder dat iemand jullie opschrikt
Dan verwijder Ik de wilde dieren
Uit het land
En dan komt er geen oorlogsgeweld over jullie land
Jullie zullen jullie vijanden achtervolgen
En in hun vlucht voor jullie
Vallen ze door het zwaard
Vijf van jullie achtervolgen honderd
En honderd van jullie achtervolgen er tienduizend
En in hun vlucht voor jullie
Vallen jullie vijanden door het zwaard
Ik zal jullie goedgezind zijn
Ik laat jullie vruchtbaar zijn
En vermeerder jullie
En Ik zal Mijn verbond met jullie in stand houden
Jullie zullen van de oogst
Van de vorige jaren
Over hebben om te eten
En het oude wegdoen omdat er alweer nieuw is
Midden onder jullie plaats Ik Mijn woning
En Mijn wezen zal zich niet van jullie afkeren
Ik begeef Mij onder jullie
En zal jullie een God zijn
En jullie voor Mij een volk
Ik, de Eeuwige
Jullie God
Die jullie uit het land der Egyptenaren heb gevoerd
Zodat jullie hun niet meer dienstbaar zouden zijn
Ik heb de stangen van jullie juk verbroken
En laat jullie rechtop gaan

27 Jaar geleden trouwde ik
Op deze dag
Op een vrijdag
In het land van mijn hart
Yud be’Av op de Joodse kalender
Tiende van de maand Av
De dag na een zware treurdag
De dag na de vernietiging van de twee tempels
De dag nadat de Joden uit Spanje en Portugal
Verdreven werden
Die datum
Dat ging per ongeluk
Bij het rabanut hadden we gecheckt
Het waren mijn schone dagen
Uitnodigingen de deur uit
Naar Amerika
Nederland
Over de hele wereld
Totdat op een gegeven moment
De rabbijnen zeiden
Dat het niet kon
Na zo’n zware treurdag
Zo vlak voor shabbat
Toen heb ik gezegd
Tegen die mannen
Ik ben een kind van een holocaust survivor
Het Joodse volk bestaat nog steeds
Omdat er bruiloften waren
Op de as en de brokstukken van het verleden
Ik weet het zeker
Die mooie rooie
Nu voor de derde keer getrouwd
Moge hij vandaag
Aan mij denken

Jezzebel
Tussen water en water

Art: Pascale, revenge-comes-in-many-flavors-story

This entry was posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.