Spijzen van haar vader

Een dochter van een priester
Die weduwe is geworden
Of gescheiden is
En geen kinderen heeft
En weer zoals in haar jeugd
In het vaderhuis is teruggekomen
Die mag van de spijzen van haar vader
Wel eten
Iedere niet-priester mag er niet van eten
Wanneer iemand per ongeluk gewijde spijzen eet
Moet hij
Als hij de waarde van de gewijde spijzen
Aan de priester teruggeeft
Daar een vijfde deel aan toevoegen
Zij mogen niet ontwijden
De gewijde gaven
Van de kinderen van Jisraël
Dat wat deze voor de Eeuwige
Als gewijd afzonderen
En daardoor een schuld
Door zonden laden op hen
De niet-priesters
Als deze hun gewijde spijzen
Die van de priesters
Zouden eten
Want Ik, de Eeuwige
Heilig hen
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot Aharon
Tot zijn zonen
En tot alle kinderen van Jisraël
En zeg hun:
Wanneer de één of ander
Van het Huis Jisraël
Of van de vreemdelingen in Jisraël
Voor welke van zijn geloften
Of van welke van zijn vrijwillige verbintenissen ook
Zijn offer wil brengen
Dat hij de Eeuwige dan
Een in-vlammen-opgaand offer moet brengen
Dan moet dat
Wil het voor jullie tot genoegdoening kunnen strekken
Een gaaf mannetje van de runderen zijn
De schapen of de geiten
Niets waar een gebrek aan is mogen jullie brengen
Want dat zou voor jullie
Niet tot genoegdoening strekken
En wanneer iemand een vredeoffer brengt
Voor de Eeuwige
Wegens een gelofte die hij geuit heeft
Of als vrijwillige gave van rund of kleinvee
Dan moet dat gaaf zijn
Om tot genoegdoening te strekken
Er mag geen enkel gebrek aan zijn
Dat wat met blindheid geslagen is
Of een breuk heeft
Of opengereten is
Of wat puist heeft
Of droge of vochtige huiduitslag
Mogen jullie niet
Ter ere van de Eeuwige op het altaar leggen

Mooie uitzondering voor de dochter
Als niet-priester
Als zij door omstandigheden terugkomt
In het huis van haar vader
Dan mag zij van zijn spijzen eten

De geborduurde vitrage hangt
Voor de deur naar het appartement
Gewassen en brandschoon
Door de borduursteekjes
Is het wel wat korter geworden
Maar na kletsnat ophangen
En flink in model trekken
Hangt het
Fijn gevoel dat niet meer
Iedereen die langs loopt
Dwars door mijn appartement kan kijken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, some-stories-are-secret-stories

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.