Tot in je verste geslachten

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot Aharon
En zijn zonen
Dat zij zich
Onder bepaalde omstandigheden
Verre houden
Van de geheiligde gaven
Van de kinderen van Jisraël
Die zij Mij wijden
Opdat ze Mijn heilige naam niet ontwijden
Ik ben de Eeuwige
Zeg tegen hen:
Dit geldt voor jullie verste geslachten:
Wie ook van jullie nakomelingen nadert
Tot de gewijde gaven
Die de kinderen van Jisraël
De Eeuwige wijden
Terwijl hij in staat van onreinheid verkeert
Diegene zal uitgeroeid worden
Zodat hij voor Mij geen dienst meer kan doen
Ik ben de Eeuwige
Geen één uit het geslacht van Aharon
Die aangetast is door de huidaandoening Tsara’ath
Of die een vloeiing heeft
Mag van de gewijde offergaven eten
Totdat hij rein is
Ook hij die wat dan ook
Dat door een lijk onrein is geworden aanraakt
Of iemand die een zaadlozing heeft
Of iemand die in aanraking komt
Met een of ander kruipend dier
Waardoor hij onrein wordt
Of met een mens
Door wie hij onrein wordt
Welke onreinheid deze ook heeft
Degene die dat aanraakt
Blijft onrein tot de avond
En mag van de gewijde offergaven niet eten
Tenzij hij zijn lichaam in water gebaad heeft
Is de zon ondergegaan
Dan is hij rein
En daarna mag hij van de gewijde gaven eten
Want het is de hem toegewezen spijs
Hij mag niet eten van een dier dat dood is gegaan
Of verscheurd is
Waardoor hij onrein zou worden
Ik ben de Eeuwige
Zij moeten zich strikt houden
Aan Mijn voorschrift
En moeten zich hierdoor niet met schuld beladen
Ze zouden eraan sterven
Als ze het zouden ontwijden
Ik ben de Eeuwige
Die hen heiligt
Geen enkele niet-priester
Mag iets heiligs eten
Die bij de priester inwoont
Of bij hem in dienst is
Mag niets heiligs eten
Maar wanneer een priester iemand als zijn eigendom
Voor geld koopt
Dan mag die er wel van eten
En de bij hem in het gezin geboren slaven
Mogen van de hem toegewezen spijs eten

Strikte geboden wat betreft
Het voedsel voor de priesters
En de offers die via hen
Aan de Eeuwige gemaakt worden

Mijn moeder is weer aan de lijn
Na een uitbundig huwelijksfeest
Dit weekend
Dat zaterdagochtend met als ontbijt
Truffels van de Ridder uit Bussum betrof
Gaat nu de buikriem weer aan
Mijn hele leven doet mijn moeder aan de lijn
Ik heb haar vroeger thuis
Nog nooit normaal met ons mee zien eten
Dan was er een sinaasappel
Of een bruine boterham
Een kiwi
En daar deed ze het mee
Nu is ze aan het kip-eieren dieet
Totdat ze donderdag weer riant
Nog een keer haar 59-jarige huwelijk viert
Met mijn vader

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.