Vloeiend van melk en honing

Een man die zijn seksueel verkeer
Met een beest uitoefent
Moet gedood worden
Ook het dier moet men afmaken
En wanneer een vrouw
Naar een of ander beest toegaat
Opdat het zich met haar zal paren
Dan moet men de vrouw
En het dier ombrengen
Ze moeten gedood worden
Ze hebben het aan zichzelf te wijten
Wanneer een man
Zijn zuster tot vrouw neemt
Hetzij de dochter van zijn vader
Of van zijn moeder
En zij hebben beiderzijds
Bewust geslachtelijke omgang met elkaar
Dan is dat een zondige liefde
En ze worden uitgeroeid
Voor de ogen van hun volksgenoten
Seksueel verkeer had hij met zijn zuster
Dus heeft hij zijn schuld te boeten
Een man die bij een vrouw slaapt
Die onwel is
En seksueel contact met haar heeft
Hij heeft bewust aangeraakt
De plaats waar zij bloedt
En zij heeft bewust
De plaats waar haar bloed vloeit
Ontbloot
Dan worden ze beiden uitgeroeid
Midden uit hun volk
Seksueel contact met de zuster van je moeder
Of met de zuster van je vader
Mag je niet hebben
Omdat hij in intieme aanraking is geweest
Met zijn naaste bloedverwante
Hebben ze hun schuld te dragen
Wanneer iemand gemeenschap heeft met zijn tante
Dan heeft hij de eerbaarheid van zijn oom geschonden
Ze hebben hun zonde te dragen
En zullen kinderloos sterven
Wanneer iemand de vrouw van zijn broer neemt
Die als een afgezonderde te beschouwen is
Dan heeft hij contact
Met degene die voor zijn broer bestemd is
Kinderloos zullen ze blijven
Houd je stipt aan Mijn wetten
En Mijn rechtsvoorschriften
En handel ernaar
Dan zal het land waarheen Ik jullie breng
Om erin te wonen
Je niet uitspuwen
Treed niet in de praktijken van volkeren
Die Ik vóór jullie uit verdrijf
Want omdat ze dit allemaal deden
Kreeg Ik een afkeer van hen
En zei Ik tegen jullie:
Jullie zullen hun land in bezit nemen
En Ik geef het jullie ook in bezit
Een land vloeiend van melk en honing
Ik ben de Eeuwige
Jullie God
Die een onderscheid gemaakt heeft
Tussen jullie
En de andere volkeren
Maken jullie dus een onderscheid
Tussen reine
En onreine dieren
En tussen onreine
En reine vogels
Of door wat er ook op aarde rondkruipt
Dat Ik
Door het onrein te verklaren
Voor jullie heb afgezonderd
Wees heilig voor Mij
Want heilig ben Ik
De Eeuwige
Die jullie heeft onderscheiden
Te midden van de andere volkeren
Opdat jullie van Mij zouden zijn
Wanneer er mannen of vrouwen zouden zijn
Die geesten bezweren
Of waarzeggen
Dan moeten die gedood worden
En wel doordat men ze stenigt
Ze hebben dit aan zichzelf te wijten

Als de Eeuwige begint over het onderscheid
Tussen rein en onrein
En het heilig zijn
Denk je dat Hij er zo langzamerhand wel is
Met Zijn strenge hand
Maar als uitsmijter aan het eind komt
Er nog een passage over waarzeggen
En geesten bezweren

Moet zeggen dat ik ook schoon genoeg krijg
Verhalen over engelen
Hiernamaals
Uittredingen
En hoe speciaal ze is
Ze zweeft weer
Door het universum
Mijn wietvriendin
Als ze vlucht
Voor mijn vragen
Want ik wil het graag concreet maken
Als ze zegt dat ze een boek schrijft
Twee maar liefst
In gedachten
Want het universum
Zal er voor zorgen
Dat iemand anders ze schrijft
Haar gedachtegoed
Ze hoeft het alleen maar te denken
En ik vind
Dat er wat op papier moet staan
Als je schrijft
Ze noemt me heel streng
Ik geloof niet dat ik streng ben
Wel als het om kunst gaat
Als het om creatie gaat
Zijn er geen vluchtroutes
Of slappe excuses

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, the-art-of-creation-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.