Geen tatoeage

Houd geen maaltijd bij het bloed
Hecht geen bijgelovige waarde
Aan het kronkelen van slangen
En de loop van de wolken
Halen jullie je hoofdhaar langs de slapen
Niet cirkelvormig weg
En scheer de baardhoeken niet glad af
Maken jullie aan jullie lichaam
Geen insnijdingen
En tatoeëren jullie je niet
Ik ben de Eeuwige
Onteer je dochter niet
Door een prostituée van haar te maken
Opdat het land zich niet aan prostitutie overgeeft
En het land vol opzettelijke onzedelijkheid wordt
Houden jullie stipt aan Mijn Shabbath-dagen
En heb ontzag voor Mijn heiligdom
Ik ben de Eeuwige
Jullie mogen je niet wenden
Tot hen die geesten oproepen
En tot de waarzeggers
Raadpleeg ze niet
Daardoor zouden jullie verontreinigen
ik ben de Eeuwige
Jullie God
Voor grijze haren moet je opstaan
En de ouden van dagen
Moet je met bijzondere onderscheiding behandelen
Heb ontzag voor je God
Ik ben de Eeuwige
Als er zich in jullie land
Een vreemdeling ophoudt
Moet je hem niet krenken
Laat de vreemdeling die zich bij jullie ophoudt
Voor jullie gelijk zijn aan een van jullie ingezetene
Houd van hem
Alsof je het zelf was
Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest
in het land Egypte
Ik ben de Eeuwige
Jullie God
Doe geen ongerechtigheid bij een rechtsgeding
Inzake vlaktematen, gewichten
En inhoudsmaten
Je moet een juiste weegschaal
Juiste gewichten
Een juiste maat voor droge waren
En voor vloeistoffen hebben
ik ben de Eeuwige
Jullie God
Die jullie uit het land Egypte heeft gevoerd
Houden jullie je dus stipt
Aan al Mijn wetten
En rechtsvoorschriften
En handel er naar
Ik ben de Eeuwige

Houd van hem
Alsof je het zelf bent
De vreemdeling
Er is een heel kabinet over gevallen
En alles ligt stil
In de Torah wordt duidelijk aangegeven
Hoe je respect moet hebben
Voor ouden van dagen
En dat je voor grijze haren moet opstaan
Hoe je de boel niet dient te belazeren
Omdat juist bij al die voorschriften
Een samenleving tot stand komt

Ik was een jaar of twaalf
Toen ik voor de eerste keer
Met school een vernietigingskamp
Bezocht
En zag hoe in de vitrines
Lampenkappen van menselijke huid
Met tatoeages
Uitgestald lagen
Ik begrijp het verbod op insnijdingen
En tatoeages

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, je-lichaam-is-je-tempel-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.