Offer geen kinderen voor Moloch

Heb geen seksueel contact met een vrouw
En tevens met haar dochter
De dochter van haar zoon
Noch de dochter van haar dochter
Mag je als vrouw nemen
Teneinde seksueel contact ermee te hebben
Het is bloedverwantschap
Het is van tevoren beraamde onzedelijkheid
Een vrouw samen met haar zuster
Mag je niet tot vrouw nemen
Je zou jaloezie opwekken
Als je tijdens haar leven
Behalve met haar
Met de ander seksueel contact zou hebben
Zoek geen toenadering tot een vrouw tijdens de onreinheid
In haar afzonderingsperiode
Teneinde seksueel contact met haar te hebben
Met de vrouw van je evenmens
Mag je geen geslachtelijke gemeenschap hebben
Waardoor je onrein zou worden door haar
Geen van je kinderen mag je voor Moloch
Aan het vuur prijsgeven
Ontwijd de naam van je God niet:
Ik ben de Eeuwige
Met een man mag je geen bijslaap hebben
Zoals men met een vrouw bijslaap heeft
Dat is iets afschuwelijks
Met geen enkel dier mag je geslachtsgemeenschap hebben
Daardoor word je onrein
En een vrouw mag niet voor een beest gaan staan
Om daarmee te paren
Dat is perversiteit
Verontreinig jullie je niet
Aan geen enkele van deze dingen
Want aan dit alles hebben de volken
Die Ik voor jullie verdrijf
Zich verontreinigd
Ook het land is onrein geworden
Ik bestraf het voor de erin gepleegde misdaad
Zodat het land zijn bewoners uitspuwt
Maar jullie
Jullie moeten je aan Mijn wetten
En Mijn rechtsvoorschriften houden
En geen van al die gruweldaden doen
Noch de ingezetene
Noch de vreemdeling
Die zich te midden van jullie ophoudt
Ja, al die gruweldaden hebben de mensen van het land
Die er vóór jullie waren wel gedaan
En daarom is het land onrein geworden
Laat het land jullie dus niet uitspuwen
Doordat jullie het verontreinigen
Evenals het ‘t volk dat er vóór jullie was heeft uitgespuwd
Wanneer wie dan ook
Een of ander van deze gruweldaden verricht
Dan zullen degenen die het doen
Uit het midden van hun volk uitgeroeid worden
Houden jullie je stipt aan Mijn opdracht
Door niets te doen van de afschuwelijke praktijken
Die vóór jullie bedreven zijn
En verontreinigen jullie je er niet aan
Ik ben de Eeuwige
jullie God

Het begint me steeds duidelijker te worden
Wat voor een tijd dat was
Waarin de Joden door de woestijn zwierven
Als eerste overgingen tot monotheïsme
Terwijl andere volken
Hun kinderen offerden in het vuur
En met beesten seksuele handelingen uitvoerden
Ten strengste verboden

Ik verlang naar de onweersbui
Die de hitte zal verdrijven vanmiddag
Code geel voor Haarlem
Dus wel de buien
Maar hopelijk niet de verwoestende storm

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, day-by-day-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.