Pas daarna wordt zij rein

Een vrouw die meerdere dagen bloedverlies heeft
Buiten de tijd van de verplichte afzondering
Of die in aansluiting aan haar afzonderingstijd blijft vloeien
Blijft zolang de vloeiing duurt
Die haar onreinheid veroorzaakt
In dezelfde staat als gedurende haar afzonderingstijd
Ze is onrein
Ieder bed waarop ze gaat liggen
Op welke dag ook van haar vloeiing
Is voor haar als het bed in haar afzonderingstijd
Evenals elk voorwerp waar ze op gaat zitten
Het wordt onrein
In dezelfde mate als dat geldt voor
De onreinheid in haar afzonderingstijd
Ieder die het aanraakt wordt onrein
Die moet zijn kleren wassen
Zich in water baden
En zal tot de avond onrein blijven
En wanneer ze ophoudt met haar vloeiing
Dan moet ze voor zichzelf  zeven dagen tellen
Pas daarna wordt ze rein
Op de achtste dag moet ze twee tortelduiven
Of twee jonge duiven nemen
En die naar de priester
Naar de ingang van de tent-der-samenkomsten brengen
De priester bereidt de één als zondeoffer
En de ander als een in-vlammen-opgaand offer
De priester bewerkt verzoening voor haar
Vóór de Eeuwige
Voor de vloeiing die haar onreinheid veroorzaakt
Houden jullie de kinderen van Jisraël
Verre van hun onreinheden
Zodat ze niet door hun onreinheden sterven
Als ze mijn ‘Woning’
Die in hun midden staat
Zouden verontreinigen
Dit is de Thorah-wet voor hem
Die aan afscheiding lijdt
Of die een zaadlozing heeft
Waardoor men onrein wordt
En voor haar die ongesteld is
In haar afzonderingstijd
Voor diegene die aan vloeiingen lijdt
Zowel voor man als vrouw
En voor de man
Die gemeenschap heeft met een onreine

Hiermee worden de hygiënewetten afgesloten
Voor sommige vrouwen
Met een onregelmatige cyclus
Een vloek
Omdat zij altijd zeven dagen moet tellen
Na haar laatste vloeiing
Voordat ze weer met haar man
Gemeenschap kan hebben
Voor sommige vrouwen betekent het
Dat ze daarom kinderloos blijft

Buiten gaat het vreselijk te keer
Op mijn telefoon krijg ik drie keer NL-Alert
Code rood
De bussen rijden niet meer in Haarlem
Bij het station zijn drie bomen omgewaaid
Zandvoort is niet meer te bereiken
En ik
Ik schaam me er bijna voor
Ik verkneukel me
Dat ik niet meer bang hoef te zijn
Voor de storm aan zee
Met een vers potje gemberthee

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, blijf-veilig-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.