Voor dat de priester komt kijken

De Eeuwige sprak tot Moshé en Aharon:
Als jullie komen in het land Kenaän
Dat Ik jullie als bezit geef
En Ik laat aan een huis
In het land dat door jullie in bezit genomen is
Een uitslag, Tsara’ath, ontstaan
Dan moet hij van wie het huis is
Het bij de priester komen meedelen
En zeggen:
Iets, wat mij uitslag lijkt te zijn
Is er aan het huis
Dan geeft de priester opdracht
Dat men het huis ontruimt
Vóór dat de priester
Naar de aangetaste plek komt kijken
Zodat niet alles wat in het huis is
Onrein zal worden
Pas daarna
Komt de priester
Om het huis te bekijken
De priester bekijkt de aangetaste plek
En nu blijkt
Dat de aandoening zich voordoet
In de muren van het huis
Als donkergroene of donkerrode inzinkingen
Doordat ze er uit zien alsof ze dieper liggen
Dan de muur
De priester gaat het huis uit
Naar de ingang van het huis
En sluit het huis zeven dagen af
Op de zevende dag komt de priester terug
En het blijkt als hij het bekijkt
Dat de aantasting aan de muren
Van het huis zich heeft uitgebreid
Dan geeft de priester
De opdracht de stenen die zijn aangetast
Eruit te nemen
En die buiten de stad weg te werpen
Op een onreine plaats
Het huis laat hij van binnen rondom afbikken
En het gruis dat men er afgebikt heeft
Stort men buiten de stad
Op een onreine plaats
Nu neemt men andere stenen
Die men in plaats van de stenen aanbrengt
En ook andere specie
Zal men nemen
En het huis ermee bepleisteren
Breekt nu de aandoening opnieuw
Aan het huis uit
Nadat men de stenen heeft weggenomen
En het huis heeft afgebikt
En nadat het gepleisterd is
En de priester komt kijken
En het blijkt dat de aandoening
Aan het huis zich heeft uitgebreid
Dan is het een kwaadaardige Tsara’ath-uitslag van het huis
Het is onrein
Dan moet men het huis omverhalen
Zijn stenen
Het hout dat er aan is
En al het puin van het huis
En dat wegvoeren naar buiten de stad
Naar een onreine plaats
Hij die het huis binnengaat
Zolang men het afgesloten had
Wordt onrein tot de avond
En wie in het huis slaapt
Moet zijn kleren wassen
Ook die in het huis eet
Moet zijn kleren wassen

Je kunt je voorstellen hoe groot de ramp is
Als er aan iemands grootste bezit
Zijn huis
De Tsara’ath-aandoening gevonden wordt
Waar ik zo van hou in het jodendom
Zijn de sluipweggetjes
De mogelijkheid om misschien toch
Aan zo’n grote ramp te ontsnappen
De huisraad, die ook van grote waarde is voor iemand
Moet naar buiten worden gebracht
Vóór dat de priester komt kijken
Want als hij het huis onrein verklaart
Dan is het onrein met alles dat erin staat


Toen ik in Israël trouwde
En officieel onder de choepa zou staan
Toen was er gedoe
Over mijn vader die niet joods is
Mijn moeder wel
En ik daarom ook
Hij zou niet onder de choepa mogen staan
Maar als je er niet naar vraagt bij de rabbijn hoe dat zit
Dan moet hij er vanuit gaan dat het in orde is
Met de vader van de bruid
Het deed mijn hart goed
Dat er van mijn vader
Geen buitenstaander werd gemaakt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ISEH (In Holland Staat Een Huis) detail, juni 2009
Foto: Johan Lagarde

This entry was posted in Jezzebel for Dummies, Jezzebel's eye, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.