Huidziekte Tsara’ath

De Eeuwige sprak tot Moshé
En tot Aharon:
Iemand die op zijn huid
Ergens op zijn lichaam een zwelling krijgt
Of uitslag
Of een glimmende vlek
Die zich daar tot de huidziekte Tsara’ath ontwikkelt
Moet naar Aharon de priester
Of naar een van zijn zonen de priesters
De priester bekijkt dan de aangetaste plaats op de huid
Is het haar op de aangetaste plaats op de huid wit geworden
En ziet het er uit alsof de aantasting dieper ligt dan zijn huid
Dan is het de huidaandoening Tsara’ath
En als de priester dit heeft waargenomen
Verklaart hij hem onrein
Maar als de glimmende vlek
Die hij in zijn huid heeft wel wit is
Maar er niet uitziet dat hij dieper ligt dan de huid
En ook het haar niet wit is geworden
Dan moet de priester de aangetaste man zeven dagen opsluiten
De priester bekijkt hem dan op de zevende dag
En als het blijkt dat de aangetaste plek
Er nog net zo uitziet
En de ziekte zich niet heeft uitgebreid in de huid
Dan moet de priester hem nog eens zeven dagen opsluiten
Bekijkt de priester hem nu nog een keer
Op de zevende dag
En het blijkt dat de aangetaste plek dof is geworden
En dat de ziekte zich niet in de huid heeft uitgebreid
Dan verklaart de priester hem rein
Het is een uitslag
Hij moet zijn kleren wassen
En dan is hij rein
Maar breidt de huiduitslag zich uit
Nadat hij zich bij de priester had laten zien
Om zich rein te laten verklaren
Dan moet hij nog eens bij de priester
Ter inspectie gebracht worden
De priester kijkt dan
En als blijkt dat de huiduitslag zich heeft uitgebreid
Verklaar de priester hem onrein
Het is een geval van Tsara’ath ziekte
Wanneer iemand een aandoening heeft van de huidziekte Tsara’ath
En bij de priester wordt gebracht
En nadat de priester gekeken heeft
Blijkt het een witte zwelling in de huid te zijn
Die het haar in wit heeft doen omslaan
Of er ontwikkelt zich wild-vlees in de zwelling
Dan is het in zijn huid een oud geval van de huidziekte Tsara’ath
De priester verklaart hem onrein
Maar sluit hem niet op
Want hij is onrein
Wanneer de huidziekte Tsara’ath
In die mate over de huid is uitgebroken
Dat deze de hele huid van de aangetaste
Van top tot teen bedekt
Zover de priester het bekijken kan
En het blijkt als de priester gekeken heeft
Dat de huidziekte Tsara’ath z’n hele lichaam bedekt
Dan moet hij de aangetaste persoon rein verklaren
Hij is helemaal wit geworden
Hij is rein
Zodra er echter iets van wild-vlees in te zien is
Wordt hij onrein
Ziet de priester het wild-vlees dan verklaart hij hem onrein
Het wild-vlees is onrein
Het is een geval van de huidziekte Tsara’ath

Tsara’ath, wordt vaak vertaald met ‘lepra’
Maar de huidziekte heeft niets te maken met de huidige vorm van lepra
Of zoals we het nu noemen de ziekte van Hansen
Waarschijnlijk gaat het om een huidkanker
Sommigen zeggen dat het verschijnt bij mensen die gezondigd hebben
Er wordt ook gedacht aan de ziekte vitiligo
Een ziekte waarbij pigmentcellen verdwijnen uit huid of haar
Of psoriasis; een verdikking van de huid en schilvervorming
Duidelijk is dat mensen die aan een huidziekte leden
Afgezonderd moesten worden
Wie meer wil weten over Tsara’ath:
Tzaraat

Ik kom hem tegen in de berging beneden
Hij komt uit Nieuw Zeeland
De meeste mensen gaan daar heen
Ik kwam terug, vertelt hij stralend
God had wat anders met hem voor
En hij klopt zichzelf op de schouder
Hij houdt van Israël
Aangesloten bij diverse Christelijke Israël clubs
Ook staat hij vaak op de Dam te demonstreren
Ik zeg voorzichtig dat ik er toch anders over denk
Ja, zegt hij, met Netanyahu
Veel mensen protesteren tegen hem
Maar iemand in het clubblad had het juist gezegd
Er is de Joden zoveel leed berokkend
Die mogen nu echt wel zeggen wat ze willen
Ik kap het gesprek meteen af
Ik moet zeker dankbaar zijn dat ik mag zeggen wat ik wil
Omdat hij het goed vindt
Nu de Palestijnen nog, zeg ik
Dat zij ook mogen zeggen wat ze willen
En dat ze gehoord worden
Hij begint te stamelen
Leuk me te ontmoeten
Maar ik ben al lang weg

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, hollier-than-thou-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.