Blijf heilig

Wanneer iets van hun aas
Op wat voor zaaizaad ook valt
Dan blijft dat rein
Is er echter water op het zaad gedaan
En er valt iets van hun aas op
Dan is het onrein voor jullie
Wanneer er van het vee
Dat voor jullie als voedsel dient
Een dood gaat
Dan zal degene die het aas ervan aanraakt
Onrein zijn tot de avond
En degeen die van zijn aas eet
Moet zijn kleren wassen
En is onrein tot de avond
En die het aas ervan optilt
Moet zijn kleren wassen
En is onrein tot de avond
Al wat er op aarde kruipt
Is iets afschuwelijks
Het mag niet gegeten worden
Zowel alles wat zich op de buik voortbeweegt
Als Alles wat op vier poten gaat
Met inbegrip van veelpotigen
Onder alles wat er op aarde kruipt
Die mogen jullie niet eten
Want ze zijn iets afschuwelijks
Maken jullie jezelf niet tot iets afschuwelijks
Door wat dan ook dat zich kruipend voortbeweegt
En maken jullie je er niet onrein door
Want daardoor worden jullie onrein
Want Ik ben de Eeuwige
Jullie God
Zorg ervoor dat jullie heilig zijn
En blijven jullie heilig
Omdat Ik heilig ben
Verontreinigen jullie je dus aan niets
Dat zich kruipend op aarde voortbeweegt
Want Ik ben de Eeuwige
Die jullie uit het land Egypte heeft laten optrekken
Om God voor jullie te zijn
Wees dan ook heilig
Omdat Ik heilig ben
Dit is de instructie betreffende het vee
De vogels
Alle levende wezens
Die zich in het water voortbewegen
En alle wezens die op aarde kruipen
Om een onderscheid te maken
Tussen het onreine en het reine
En tussen de dieren
Die gegeten mogen worden
En de dieren
Die niet gegeten mogen worden

Mijn vader heeft een hekel aan
Praten over de dood
Denken, voelen
Daarom heeft hij niets geregeld
Hoe hij mijn moeder achterlaat
Ik was pittig tegen hem
Vandaag
Toen ik zei
Dat ik het egoïstisch vond
De sores voor een ander
Hij voelde zich aangevallen
Allerlei excuses
Maar ik denk niet
Dat hij het beter gaat regelen
Daar is hij de man niet naar

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.