Uit de kring van zijn volk

Het vlees dat ook maar
Met iets onreins in aanraking komt
Mag niet gegeten worden
Het moet in vuur verbrand worden
En wat dit vlees betreft
Ieder die rein is mag vlees eten
Iemand die vlees eet van het vredeoffer
Dat ter ere van de Eeuwige gebracht wordt
Terwijl hij in staat van onreinheid is
Zo iemand wordt uit zijn volk uitgeroeid
En als iemand ook maar iets onreins aanraakt
Bijvoorbeeld de onreinheid van een mens
Of onrein vee
Of een of andere onrein afschuwelijk beest
En dan eet van het vlees van een vredeoffer
Dat ter ere van de Eeuwige gebracht wordt
Dan wordt zo iemand uitgeroeid
Uit de kring van zijn volk
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël:
Generlei vet van rund, schaap of geit mogen jullie eten
Vet van een gestorven dier
En vet van een verscheurd dier
Mag voor ieder werk gebruikt worden
Maar eten mogen jullie het niet
Ieder die vet van die diersoort eet
Waarvan men een vuuroffer voor de Eeuwige mag brengen
De persoon die dat eet
Wordt uit de kring van zijn volk uitgeroeid
Generlei bloed mogen jullie nuttigen
In al jullie woonplaatsen
Noch van de vogels noch van het vee
Ieder die wat voor bloed dan ook nuttigt
Die persoon wordt uit de kring van zijn volk uitgeroeid
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël:
Hij die zijn vredeoffer ter ere van de Eeuwige offert
Moet van zijn vredeoffer zijn offerdeel
Ter ere van de Eeuwige brengen
Eigenhandig moet hij de vuuroffers van de Eeuwige brengen
Het vet samen met het borststuk moet hij brengen
En wel het borststuk om daarmee vóór de Eeuwige
Een zwenkende beweging te maken
De priester laat het vet op het altaar in rook opgaan
En het borststuk is dan voor Aharon en zijn zonen
En van jullie vredeoffers moeten jullie de rechter schenkel
Opgeheven als gewijde gave
Aan de priesters geven
Diegene van de zonen van Aharon
Die de offerhandelingen met het bloed
En met het vet mocht verrichten
Hem komt de rechter schenkel als aandeel toe
Want het borststuk
Waarmee de zwenkende beweging gemaakt wordt
En de schenkel die als gewijde gave wordt opgeheven
Heb Ik van de kinderen van Jisraël
Van hun vredeoffers afgenomen
En aan Aharon
De priester en aan zijn zonen gegeven
Als een aandeel voor altijd
Van de kinderen van Jisraël
Dit is het recht op de vuuroffers van de Eeuwige
Krachtens de zalving van Aharon
En Krachtens de zalving van zijn zonen
Op de dag dat men ze naderbij liet komen
Om de Eeuwige als priester te dienen
Dat wat de Eeuwige geboden heeft
Hun vanwege de kinderen van Jisraël te geven
Van de dag af dat men ze zalfde
Is een wet voor eeuwig
Voor de geslachten na hen
Dit is de instructie voor het in-vlammen-opgaand offer
Voor het meeloffer
Voor het zondeoffer
En voor het schuldoffer
Ook voor het inwijdingsoffer
En het vredeoffer
Die de Eeuwige Moshé op de berg Sinaï geboden heeft
Op de dag dat Hij de kinderen van Jisraël
In de woestijn Sinaï het gebod gaf
Om hun offers voor de Eeuwige te brengen

Pittig stukje uit de Torah
De Eeuwige maakt goed duidelijk
Hoe ernstig de straf zal zijn
Als men zich bezondigd aan ongeoorloofd voedsel
Uitgeroeid uit de kring van zijn volk

Het is weer ’s ochtends vroeg
Opschieten opschieten opschieten
Voor de zon te hevig is
Boodschappen doen
Vandaag is de temperatuur aangenaam
In mijn stad
En de boodschappen zijn binnen
Nog zeker tot na het weekend
Niet naar buiten vanwege antibiotica
Maar dan…
Dan ga ik crossen over ’s heerenwegen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, de-wegen-zijn-ondoorgrondelijk-etc-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.