Instructie

En dit is de instructie voor het schuldoffer:
Allerheiligst is het
Op de plaats waar men het in-vlammen-opgaand offer slacht
Moet men ook het schuldoffer slachten
En zijn bloed moet men rondom
Tegen het altaar sprenkelen
Al zijn vet moet men er van offeren:
Het staartstuk en het vet dat ingewanden bedekt
Ook de beide nieren met het vet daarop
Dat tegen de lenden ligt
En de leverkwab die men met de nieren moet verwijderen
De priester moet die in rook laten opgaan
Op het altaar als vuuroffer voor de Eeuwige
Het is een schuldoffer
Iedere man bij de priesters mag ervan eten
Op een heilige plaats moet het gegeten worden
Allerheiligst is het
Zowel voor het zondeoffer als het schuldoffer geldt
Eén en dezelfde instructie:
De priester die daardoor verzoening bewerkt
Hem komt het toe
Als de priester het in-vlammen-opgaand offer van iemand brengt
Dan komt de priester die het brengt
De huid van het in-vlammen-opgaand offer toe
En elk meeloffer dat in een oven gebakken wordt
En alles wat in een diepe pan
Of op een bakplaat wordt gemaakt
Dat komt toe aan de priester die het brengt
Maar ieder meeloffer
Dat met olie aangemengd of droog is
Komt alle zonen van Aharon toe
De één zowel als de ander
En dit is de instructie voor het vredeoffer
Dat men voor de Eeuwige brengt
Wanneer men het uit dankbaarheid brengt
Dan brengt men bij het dankoffer niet-gegiste
Met olie aangemengde koeken
En niet-gegiste dunne met olie bestreken koeken
En koeken uit goed doordrenkt fijn meel met olie aangemengd
Met gegiste broodkoeken moet men zijn offer brengen
Bij het dankoffer
En daarvan zal hij van iedere offergave
Er één als afgezonderde gewijde gave
Voor de Eeuwige offeren
De priester die het bloed van het vredeoffer sprenkelt
Hem komt het toe
Het vlees van zijn dank-vredeoffer
Moet op de dag dat het geofferd wordt gegeten worden
Men mag daar niets tot de morgen van laten liggen
Maar komt zijn offer voort uit een gelofte
Of als een vrijwillige gave
Dan mag het de dag dat hij zijn offer brengt gegeten worden
En dat wat er van overblijft
Mag de volgende dag genuttigd worden
Wat echter van het offervlees nog over is
Moet op de derde dag in vuur verbrand worden
En als er toch van het vlees van zijn vredeoffer
Op de derde dag gegeten zou worden
Dan wordt dat niet goedgunstig aangenomen
Het zal degene die het
Met die gedachte
Brengt niet aangerekend worden
Het wordt als verworpen beschouwd
En degene die er van eet heeft zijn zonde te dragen

Hoewel het niet de bedoeling is in het Jodendom
Over hygiëne te praten als het om de wetten gaat
Als logische verklaring van al die voorschriften
Je hebt je eraan te houden
Wat de omstandigheden ook zijn
Toch lijkt me dat vlees voor een volk in de woestijn
Niet drie dagen goed blijft
Thuis in de koelkast is de derde dag al meestal
Moment van weggooien

Vanochtend vroeg al op weg naar de supermarkt
Er is nog schaduw
En vrij koel
Ook in de ochtend nieuwe kruiden
Op het balkon gezet
Mijn planten hebben het zwaar met dit weer
Ik ook

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, doe-wat-je-kunt-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.