Schuldoffer

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Wanneer iemand iets wederrechtelijks doet
En bij vergissing zich bezondigt aan de
Speciaal aan de Eeuwige gewijde offergaven
Dan moet hij brengen wat hij aan de Eeuwige verschuldigd is
Een gave ram van het kleinvee
Ter waarde van enkele zilveren sikkelen
Naar de sikkel van het Heiligdom
Als schuldoffer
En dat van het Heiligdom
Waaraan hij zich bezondigd heeft
Moet hij betalen en een vijfde ervan daaraan toevoegen
Dit moet hij aan de priester geven
De priester bewerkt dan verzoening voor hem
Met deze ram als zondeoffer
En het wordt hem vergeven
En wanneer iemand zondigt
En iets van één van de verbodsbepalingen
Van de Eeuwige overtreedt
Maar hij weet niet of hij schuldig is
Dan heeft toch een schuld op zich geladen
Hij brengt als schuldoffer een gave ram van het kleinvee
Volgens de bepaalde waarde
Naar de priester
De priester bewerkt voor hem verzoening
Voor dat wat hij per ongeluk begaan heeft
Terwijl hij dit niet zeker wist
En het wordt hem vergeven
Het is een schuldoffer
Tegenover de Eeuwige had hij een schuld begaan
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Wanneer iemand zondigt
En ook tegen de Eeuwige iets onbetrouwbaars doet
Doordat hij tegen zijn medemens liegt
Dat hij iets te bewaren had
Of dat iets hem in handen gesteld was
Of dat hij iets geroofd heeft
Of zijn medemens wederrechtelijk onthouden
Of dat hij iets wat verloren was gevonden had
En hij heet het liegen
En hij bevestigt de leugen
In verband met een van deze dingen
Waaraan een mens zich metterdaad bezondigen kan
Met een eed
En het blijkt nu dat hij gezondigd heeft
En schuldig is
Dan moet hij teruggeven datgene wat geroofd was
Of dat wat hij wederrechtelijk had achtergehouden
Of dat wat bij hem in bewaring was gegeven
Of dat wat verloren was
En wat hij gevonden had
Of al datgene waarover hij een valse eed heeft afgelegd
Dan moet hij het betalen met de hoofdsom ervan
Waaraan hij een vijfde deel moet toevoegen
Dat moet hij geven aan wie het toekomt
Op de dag dat hij zijn schuld afdoet
En voor zijn schuld moet hij als schuldoffer
Voor de Eeuwige een gave ram van het kleinvee
Volgens de bepaalde waarde
Naar de priester brengen
De priester bewerkt verzoening voor hem
Vóór de Eeuwige
En het wordt hem vergeven
Voor welke dingen dan ook
Waaraan hij zich metterdaad schuldig gemaakt heeft

Nog steeds wordt het ‘Wetboek’
Van de Westerse beschaving samengesteld
Er zijn allerlei manieren
Waarop men zich kan bezondigen of oneerlijk is
Ik vind het een mooi principe
Dat je dit kunt afkopen met een offer
Plus iets extra’s voor degene die benadeeld is

Op het balkon is het verrukkelijk toeven
In de schaduw van de ochtend
En ergens diep in de nacht
Want ik kon niet slapen door de warmte
Die in mijn appartement bleef hangen
Maar misschien ook
Omdat ik opgewonden was
De eerste warme dag!
Hoe anders dan aan zee
Waar de zon meedogenloos
Op mijn ramen brandde
Hier beschermt het zonnescherm mijn huis
Alweer iets waarom ik zo blij ben
Met mijn piepkleine fijne huis

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, en-het-werd-zomer-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.