Verzoening

Wanneer iemand zondigt:
a) Hij heeft de oproep om een eed af te leggen vernomen
En hij kan getuige zijn
Hij heeft het óf gezien óf heeft er weet van
Maar hij deelt het niet mee
Dan heeft hij zijn schuld te dragen
b) Of wanneer iemand iets onreins aanraakt
Hetzij het aas van onrein wild
Of het aas van onrein vee
Of het aas van een onrein kruipend dier
Maar het verdwijnt uit zijn bewustzijn
Dan is hij toch onrein en met schuld beladen
c) Of als hij een mens in diens onreinheid aanraakt
En wel in iedere dusdanige onreinheid van deze
Waardoor hij zelf onrein kan worden
En het verdwijnt uit zijn bewustzijn
Dan wordt hij schuldig
Zodra hij er weet van krijgt
d) Of wanneer iemand het, onder ede
Onbezonnen over zijn lippen laat komen
Om iets goeds of iets kwaads te doen
Of wat een mens dan ook in onbezonnenheid mocht zweren
En het verdwijnt uit zijn bewustzijn
Zodra hij er weet van krijgt
Is hij schuldig aan bovengenoemde dingen
Blijkt nu dat hij zich aan een van deze dingen heeft schuldig gemaakt
Dan moet hij datgene waarin hij gezondigd heeft belijden
En voor de zonde die hij begaan heeft moet hij brengen
Hetgeen hij aan de Eeuwige verschuldigd is
Een wijfje van het klein vee
Een schaap of geit als zondeoffer
En de priester bewerkt verzoening voor hem wegens zijn zonde
Mocht zijn vermogen niet toereikend zijn voor een lam
Dan brengt hij als het door hem verschuldigde
Voor hetgeen hij gezondigd heeft
Twee tortelduiven
Of twee jonge duiven voor de Eeuwige
Eén als zondeoffer
En één als een in-vlammen-opgaand offer
Hij brengt ze naar de priester toe
Deze offert de voor zondeoffer bestemde het eerst
Knijpt de kop naar de nek toe af
Zonder dat hij die er volledig van afscheidt
En spat van het bloed van het zondeoffer
Tegen de wand van het altaar
En wat van het bloed overblijft
Wordt aan de voet van het altaar uitgedrukt
Het is een zondeoffer
Het tweede moet hij
Als een in-vlammen-opgaand offer
Bereiden volgens voorschrift
De priester bewerkt verzoening voor hem
Wegens de zonde die hij begaan heeft
En het wordt hem vergeven
Mocht ook zijn vermogen niet toereikend zijn
Voor twee tortelduiven
Of twee jonge duiven
Dan brengt hij als offer voor hetgeen hij gezondigd heeft
Een tiende Efa fijn meel als zondeoffer
Doe er echter geen olie op
En leg er ook geen wierook bij
Het is een zondeoffer
Hij brengt dit naar de priester
De priester neemt er een handvol vanaf
Die verbrand moet worden
En doet het op het altaar in rook opgaan
Bij de vuuroffers van de Eeuwige
Het is een zondeoffer
Zo bewerkt de priester verzoening
Voor hem wegens zijn zonde
Die hij met betrekking tot een van deze dingen begaan heeft
En het wordt hem vergeven
Het komt evenals het meeloffer aan de priester toe

Aas is hier niet alleen visvoer
Maar dode dieren
Die als voedsel voor andere dieren kunnen dienen
Mooi gebruik dat een ieder naar draagkracht
Zijn zondeoffer kan brengen
En vergeven wordt

Getting ready for shabbat
Het gaat heel warm worden
Ik heb frisse Libanese tabouleh gemaakt:
Twee grote bossen peterselie fijn gesneden
Wat munt ook fijn gesneden
Tomaat in blokjes
Twee lente uitjes
Klein beetje fijne bulgur
Geweekt met wat kokend water
Echt niet meer dan twee eetlepels
Dit is een peterseliesalade
En geen couscous
Peper, zout, olijfolie en citroen
Verrukkelijke delicatesse op een warme dag

Shabbat shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, zomer-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.