Een gaaf wijfje

Als een privépersoon uit het gewone volk
Per ongeluk zondigt
Doordat hij één van de verbodsbepalingen
Van de Eeuwige overtreedt
En daardoor de schuld op zich laadt
Dan brengt hij wanneer de zonde die hij begaan heeft
Hem bewust wordt
Als zijn offer een geit
Een gaaf wijfje voor de zonde die hij begaan heeft
Dan moet hij met zijn hand op de kop van het zondeoffer steunen
En het dier slachten op dezelfde plaats als
Het in-vlammen-opgaand offer
De priester moet dan met zijn vinger iets van het bloed nemen
En het op de hoornen van het altaar
Voor het in-vlammen-opgaand offer strijken
En al het overige bloed moet hij aan de voet
Van het altaar uitgieten
Al het vet ervan verwijdert hij
Zoals het vet verwijderd wordt uit het vredeoffer
En de priester laat het in rook opgaan op het altaar
Als een verkwikkende geur voor de Eeuwige
De priester bewerkt verzoening voor hem
En het wordt hem vergeven
En als het een schaap is dat hij als zondeoffer brengt
Dan moet hij een wijfje brengen zonder gebrek
Hij moet met zijn hand steunen op de kop van het zondeoffer
En het slachten als zondeoffer
Op dezelfde plaats
Waar men het in-vlammen-opgaand offer slacht
De priester neemt met zijn vinger iets van het bloed
En strijkt aan de hoornen van het altaar
Voor het in-vlammen-opgaand offer
Al het overige bloed ervan moet hij uitgieten
Aan de voet van het altaar
En al het vet ervan verwijdert hij
Zoals het vet van het vredeoffer-schaap wordt verwijderd
En de priester moet dit op het altaar bij de vuuroffers van de Eeuwige
In rook doen opgaan
De priester bewerkt verzoening voor hem
Voor de zonde die hij begaan heeft
En het wordt hem vergeven

De privépersoon heeft volgens mij
Het meest gunstige offer
Kan me voorstellen dat een vrouwtje minder waard is
Dan een mannetje dat immers de wijfjes dekt
En daardoor is er melk en kaas
Lijkt me ook logisch
Zijn draagkracht is niet zo groot als de gehele goegemeente
Vorst of priester

De plannetjes lopen weer lekker in het honderd
Bloedhete dagen komen eraan
En ik heb longontsteking
Zoals bijna elke zomer
Als ik oogontsteking heb
De weerstand is dan zo verminderd
Dat het op de longen slaat
Door de antibiotica kan ik niet in de zon
Thank God voor de parasol die ik eerder deze week kocht
Op het balkon is het goed toeven
De boodschappen zijn gelukkig in huis
En ik lig uitgevloerd vaak in bed

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, soms-zit-het-mee-soms-tegen-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.