Jonge stier als zondeoffer

b) Als de hele raadsvergadering van Jisraël een vergissing begaat
En er onttrekt zich iets aan de gezichtskring van de gemeenschap
En zij overtreden een of andere gebodsbepaling van de Eeuwige
En laden daardoor een schuld op zich
En hetgeen waartegen ze gezondigd hebben wordt hun bekend
Dan brengt de gemeente een jonge stier als zondeoffer
Ze brengen het vóór de tent-der-samenkomsten
De oudsten der raadsvergadering steunen met hun handen
Op de kop van de stier
Vóór de Eeuwige
Dan slacht men de stier vóór de Eeuwige
De gezalfde priester brengt van het bloed van de stier
In de tent-der-samenkomsten
De priester doopt zijn vinger in het bloed
En spat zevenmaal vóór de Eeuwige
In de richting van het voorhangsel
En iets van het bloed moet hij strijken aan de hoornen
Van het altaar dat vóór de Eeuwige
In de tent-der-samenkomsten staat
En al het overige bloed moet hij uitgieten
Aan de voet van het altaar
Voor de in-vlammen-opgaande offers
Dat voor de ingang van de tent-der-samenkomsten staat
Al het vet ervan moet hij er van afzonderen
En in rook op het altaar doen opgaan
Men moet met de stier doen
Zoals men doet met de zondeofferstier
Precies zo moet men daarmee doen
De priester bewerkt verzoening voor hen
En het wordt hun vergeven
Dan brengt men de stier buiten het legerkamp
En verbrandt hem
Zoals men de eerste stier verbrand heeft
Een zondeoffer van de gemeente is het

Het niet houden aan de geboden van de Eeuwige
Is een zonde
En valt hier in vier delen uit elkaar
a) als de priester zondigt
b) als de gehele raadsvergadering zondigt
c) als een vorst zondigt
d) als een privépersoon zondigt
Voor elk zijn er andere handeling geboden
Die in dit gedeelte besproken worden
Vajjikra 4 (Leviticus)

Gisteren hurry hurry
Parasol gekocht
Voor een vriendin
Die in de middag zou komen
Biertje en bitterballen
Op terras of balkon
Zoals we dat al heel wat jaren doen
Vroegere collega van de Weekbladpers
Zij voor Vrij Nederland
Ik voor Opzij
Paar keer per jaar
Even kletsen en samen lachen
Volle zon is mij soms te veel
En een parasol met temperaturen
Die alleen maar stijgen deze week
Geen luxe
Na de aanschaf
Haalde ik de fiets van de standaard
Met een knal
Klapband
Nu is het wachten op de fietsenmaker
Die ‘m komt halen
Morgen
En weer thuisbrengen
Hopelijk snel

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, round-and-round-you-go-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.