Zondeoffer voor de Eeuwige

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël:
Als iemand per ongeluk zondigt
Tegen enige verbodsbepaling van de Eeuwige
En wat daarvan dan ook misdaan heeft:
a) Als de gezalfde priester zondigt
Waardoor het volk een schuld op zich laadt
Dan moet hij voor de zonde die hij begaan heeft
Een jonge gave stier
Als zondeoffer brengen voor de Eeuwige
Hij brengt de stier naar de ingang
Van de tent-der-samenkomsten
Vóór de Eeuwige
Steunt met zijn hand op de kop van de stier
En slacht het dier vóór de Eeuwige
De gezalfde priester neemt dan het bloed van de stier
En brengt dat in de tent-der-samenkomsten
Dan moet de priester zijn vinger in het bloed dopen
En met iets van het bloed zevenmaal
Vóór de Eeuwige
In de richting van het voorhangsel van het Heiligdom spatten
Ook moet de priester iets van het bloed strijken
Aan de hoornen van het altaar
Waar de specerijen in rook voor de Eeuwige opgaan
En dat in de tent-der-samenkomsten staat
Voorts moet hij al het overige bloed van de stier
Uitgieten aan de voet van het altaar
Voor de in-vlammen-opgaande offers
Dat vóór de ingang van de tent-der-samenkomsten staat
En al het vet van de zondeoffer-stier
Moet hij ervan afzonderen
Het vet dat de ingewanden bedekt
En al het vet dat tegen de ingewanden aan ligt
Ook de beide nieren met het vet daarop
Dat tegen de lenden ligt en de leverkwab
Die hij met de nieren moet verwijderen
Precies zoals het van het vredeoffer-rund wordt afgezonderd
De priester laat dit in rook opgaan
Op het altaar voor in-vlammen-opgaande offers
En de huid van de stier met al zijn vlees
Samen met zijn kop
En met zijn poten
Met zijn ingewanden en zijn mest
Dus de hele stier
Moet hij buiten de legerplaats brengen
Naar een reine plaats
Naar de asbelt
En het daar op hout in het vuur verbranden
Het wordt op de asbelt verbrand

Rituelen die tegenwoordig niet meer worden uitgevoerd
Na de vernietiging van de twee Tempels
Is het jodendom in een abstractere fase terecht gekomen
Er worden geen offers meer gedaan

Ze vraagt of ik online een Jamin
Bij haar in de buurt kan zoeken
Ik vind er twee in Hilversum
En een in Huizen
Ik vraag haar waarom ze niet naar die op het Gelderlandplein gaat
Heel verhaal
Ze wilde paaseitjes hebben
Puur, ze houdt alleen van puur
En ze vroeg aan die jongen of ze er één mocht proeven
Dat mocht maar dan moest ze er voor betalen
Dat wilde ze niet
Ze werd pissig
Ze zegt tegen de jongen:
Zo zijn we dat niet gewend
In Nederland
De jongen Turk of Marokkaan
Zij heeft haar magendavid om
Die grote gouden
Hij zet haar de winkel uit
Ze mag er nooit meer komen
Ik vraag, waarom zeg je dat tegen die jongen?
Omdat ze pissig was
Ja maar hoe ga je dat goed maken?
Zonde dat je er nooit meer kunt komen
Bied je excuses aan, opper ik
Dat je het zo niet bedoeld hebt
Dat het je spijt
Maar daar heeft ze geen zin in

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, pissig-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.