Meeloffer voor de Eeuwige

Wanneer iemand een meeloffer voor de Eeuwige wil brengen
Dan moet zijn offer van fijn meel zijn
Hij moet er olie op gieten
En er wierook bij doen
Hij brengt het naar de zonen van Aharon, de priesters
Neemt daaruit zijn hand vol van het meel
En de olie er van
Tezamen met al de erbij behorende wierook
En de priester moet dat deel dat er van verbrand moet worden
Op het altaar in rook doen opgaan
Een vuuroffer met verkwikkende geur voor de Eeuwige
En wat er van het meeloffer overblijft is voor Aharon en zijn zonen
Als het allerheiligste van de vuuroffers voor de Eeuwige
Wanneer men een in de oven gebakken meeloffer wil brengen
Dan moet het zijn van fijn meel
Bestaande uit niet-gegiste koeken
Met olie aangemengd
Of uit niet-gegiste dunne broden met olie bestreken
En is je meeloffer een offer van de bakplaat
Dan moet het zijn van fijn meel met olie aangemengd en niet gegist
Men moet het in stukken breken en er olie op gieten
Een meeloffer is het
En wanneer je offer een meeloffer uit de diepe pan is
Dan moet het van fijn meel in olie bereid worden
Dan moet je het meeloffer
Dat op een van deze manieren bereid wordt
Naar de Eeuwige brengen
Men brengt het naar de priester toe
En deze draagt het naar het altaar
De priester moet van het meeloffer dat deel afzonderen
Dat ervan verbrand moet worden
En dit op het altaar in rook doen opgaan
Een vuuroffer met verkwikkende geur voor de Eeuwige
En wat er van het meeloffer overblijft is voor Aharon en zijn zonen
Het is het allerheiligste van de vuuroffers voor de Eeuwige
Geen enkel meeloffer dat jullie voor de Eeuwige brengen
Mag in gegiste toestand bereid worden
Want niets wat gisten kan veroorzaken
En geen enkele honingsoort mogen jullie als een vuuroffer
Voor de Eeuwige in rook doen opgaan
Als eerstelingenoffer mogen jullie het wel voor de Eeuwige brengen
Maar óp het altaar mag men het niet tot een verkwikkende geur
In vlammen doen opgaan
En elk meeloffer van jou moet je met zout bestrooien
En laat bij je meeloffers het zout niet ontbreken
Het symbool van het verbond met je God
Bij al je offers moet je zout brengen
Wanneer je het meeloffer van de eerstelingsvruchten voor de Eeuwige brengt
Dan moet je in het vuur geroosterde aren
Gestoten gerstekorrels vers uit de halm als je eerstelingen-meeloffer brengen
Doe daar olie op en leg er wierook bij
Een meeloffer is het
Dan moet de priester dat deel van de gerst en van de olie
Tezamen met alle wierook ervan
Dat verbrand moet worden in rook doen opgaan
Als vuuroffer voor de Eeuwige

Het is nog steeds gebruikelijk
Als er challes gebakken worden
Voor shabbat of feestdag
Een deel van het deeg, te verbranden
Dat is de portie voor de coheniem, de priesters
Ook word de challe nog steeds in wat zout gedoopt
Voordat het uitgedeeld wordt aan tafel

Buiten ruikt het naar zomer
Kamille en dor gras
In de winkels staan pioenrozen
En frambozenplantjes
En iedereen verheugt zich
Een mooie dag

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, rustig-aan-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.