Verkwikkende geur voor de Eeuwige


De Eeuwige riep Moshé
En sprak tot hem van uit de tent-der-samenkomsten:
Spreek tot de kinderen van Jisraël en zeg hun:
Als iemand van jullie een offer voor de Eeuwige wil brengen
Dan kan hij van het vee óf van het rund
Óf van het kleinvee zijn offer brengen
Als zijn offer een in-vlammen-opgaand offer is van het rundvee
Dan moet hij een gaaf mannetjesdier brengen
Naar de ingang van de tent-der-samenkomsten
Vóór de Eeuwige moet hij het brengen
Opdat hij er genoegdoening door verkrijgt
Dan steunt hij met zijn hand op de kop van het in-vlammen-opgaand offer
Zodat het voor hem goedgunstig wordt aanvaard
Om verzoening voor hem te verkrijgen
Daarop moet hij het rund slachten vóór de Eeuwige
De zonen van Aharon, de priesters, moeten het bloed brengen
En het sprenkelen rondom tegen het altaar
Dat voor de ingang van de tent-der-samenkomsten staat
Men stroopt de huid van het in-vlammen-opgaande offer af
Waarna men het in zijn bepaalde delen snijdt
De zonen van de priester Aharon leggen nu een vuur aan op het altaar
En schikken hout op het vuur
De zonen van Aharon, de priesters, stapelen de stukken
De kop en het vet op het hout
Dat op het vuur op het altaar ligt
Zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen
En de priester moet dan alles op het altaar in rook doen opgaan
Een in-vlammen-opgaand offer
Een vuuroffer met verkwikkende geur voor de Eeuwige
Ook als zijn offergave van het kleinvee
Van de schapen of van de geiten is
Moet hij een gaaf mannetjes dier brengen
Om het in vlammen te doen opgaan
Men moet het dier aan de noordelijke kant van het altaar slachten
Vóór de Eeuwige
Waarna de zonen van Aharon, de priesters
Het bloed ervan rondom tegen het altaar sprenkelen
Men snijdt het dier in zijn bepaalde delen
En met de kop en het vet schikt de priester
Die dan op het hout dat op het vuur op het altaar ligt
De ingewanden en de poten wast men met water
En de priester brengt het allemaal
En laat het in rook opgaan op het altaar
Het is een in-vlammen-opgaand offer
Een vuuroffer met verkwikkende geur voor de Eeuwige
En als zijn offergave voor de Eeuwige een in vlammen-opgaand offer van vogels is
Dan brengt hij zijn offer van tortelduiven
Of van jonge duiven
De priester moet het naar het altaar brengen
Knijpt het de kop af
En laat die op het altaar in rook opgaan
Nadat het bloed ervan tegen de wand van het altaar is uitgedrukt
En de krop met het aanwezige voedsel verwijdert men
En werpt die aan de oostkant
Naast het altaar
Op de asbelt
Dan moet de priester het bij de vleugels inscheuren
Zonder deze van de romp te scheiden
Daarna laat hij het dier in rook opgaan op het altaar
Op het hout dat op het vuur ligt
Het is een in-vlammen-opgaand offer
Een vuuroffer met verkwikkende geur voor de Eeuwige

We zijn in Vajjikra aangekomen, Leviticus
Vajjikra betekent letterlijk zowel lezen als roepen
Het derde boek Mozes is een (gort)droog wetboek
En moet voor de kinderen van Jisraël zowel gelezen worden
Als een oproep zijn
Men moet weten wat hen oproept
Wat hen aanspreekt
En wat hen in beweging zet

Gedoe vanochtend op de spoed van het ziekenhuis
Te hoge bloeddruk
Ontstoken longen
Het is nog niet opgelost
Maar het gaat beter
Wachten op recept van de specialist

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, artsen-story






This entry was posted in @Work, kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.