Offer dat in vlammen opging

Het gouden altaar plaatste Moshé
In de tent-der-samenkomsten
Vóór het voorhangsel
En ontstak daarop het reukwerk van specerijen
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Ook het afscheidend gordijn
Aan de ingang van de ‘Woning’ hing hij op
En plaatste het altaar voor het in-vlammen-opgaand offer
Bij de ingang van de ‘Woning’
De tent-der-samenkomsten
Daarop bracht hij het offer dat in vlammen opging
En het meeloffer
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Het wasbekken zette hij tussen de tent-der-samenkomsten en het altaar
En deed er water in voor de wassingen
Daarmee moesten Moshé, Aharon
En zijn zonen hun handen en voeten wassen
Als ze de tent-der-samenkomsten binnengingen
Of het altaar naderden moesten ze zich wassen
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Nu richtte hij rondom de ‘Woning’
En het altaar de voorhof op
En hing het afscheidend gordijn voor de poort van de voorhof
Moshé had het werk tot een einde gebracht
Nu bedekte de Wolk de tent-der-samenkomsten
En de Glorie van de Eeuwige vervulde de Woning
Moshé kon de tent-der-samenkomsten niet binnengaan
Want de ‘Wolk’ rustte erop
En de Glorie van de Eeuwige vulde de ‘Woning’
Telkens wanneer de ‘Wolk’ van zijn plaatst boven de ‘Woning’ opsteeg
Trokken de kinderen van Jisraël verder op al hun tochten
Maar wanneer de Wolk niet opsteeg
Trokken ze niet eerder verder dan de dag dat hij opsteeg
Want de ‘Wolk’ van de Eeuwige rustte overdag op de ‘Woning’
En ’s nachts was er steeds een vuurgloed in
Zichtbaar voor het gehele Huis Jisraël op al hun tochten

En zo trok het volk verder
De kinderen van Jisraël
Overdag beschermd door een wolk van de Eeuwige
’s Nachts door een vuurgloed
Dit zijn de laatste woorden uit het boek Shemoth (Exodus)
Waarin we zagen hoe de voormalige slaven
Een volk werden met wetten en voorschriften
En zichzelf een ‘Woning’ bouwden
Zoals de Eeuwige het had opgedragen

Gisteren kreeg ik filmpjes en foto’s
De sloophamer in mijn vroegere woning
Het atelier vernietigd
Mijn heiligdom van creatie verpulverd
Huis en slaapkamer waren al verdwenen
Vandaag bestaat mijn vorige adres niet meer
Wat is er veel stuk gegaan in een halfjaar tijd
Werk vernietigd
Vriendschappen gebroken
Mijn leven in gruzelementen
Ik verlang naar de opening in de toekomst
Diep in mij woedt een vuur
Moge dat nog een keer oplichten
En moge dat waar zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, En-het-werd-zomer-story

This entry was posted in Bloedend, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.