Zoals de Eeuwige het geboden had

Laat dan Aharon en zijn zonen komen, zei de Eeuwige
Tot dicht bij de ingang van de tent-der-samenkomsten
En was ze dan met water
Dan moet je Aharon de gewijde kleren aandoen
En hem zalven
En hem wijding geven
Opdat hij voor Mij als priester dienst kan doen
Ook zijn zonen moet je naderbij laten komen
En hun de onderkleding aantrekken
Ook hen moet je zalven
Zoals je hun vader gezalfd hebt
Opdat zij voor Mij als priester dienst kunnen doen
Dit moet zo gebeuren
Opdat hun zalving voor een eeuwig priesterschap zal zijn
Voor hun volgende geslachten
Moshé deed dit
In overeenstemming met alles wat de Eeuwige hem geboden had
Zo deed hij het
En het was in de eerste maand van het tweede jaar
Op de eerste van de maand
Dat de ‘Woning’ werd opgericht
Moshé richtte de ‘Woning’ op
Plaatste de sokkels zette de planken er in
Bracht de sluitbomen ervoor aan
En zette de pilaren overeind
Hij spande de tent uit over de ‘Woning’
En er bovenop legde hij het dekkleed van de tent
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Nu nam hij het Getuigenis
En deed die in de ark
Stak de draagbomen in de ark
En plaatste het deksel bovenop de ark
Bracht de ark in de ‘Woning’
En hing het als afscheiding dienende gordijn op
Daardoor een afscheiding makend
Voor de ark met het Getuigenis
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
De tafel plaatste hij in de tent-der-samenkomsten
Aan de noordzijde van de ‘Woning
Buiten het voorhangsel
Hij rangschikte daarop de broden in de vereiste orde
Voor de Eeuwige
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Hij zette de kandelaar in de tent-der-samenkomsten
Tegenover de tafel aan de zuidzijde van de ‘Woning’
Toen stak hij de lampen op voor de Eeuwige
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had

De laatste instructies
Laatste hand voor het reizende Heiligdom
Waar de kinderen van Jisraël
De Eeuwige kunnen dienen
Maar ook ontmoeten
Dichtbij Hem
Zoals men nu zegt
Dat de kotel
De westelijke muur in Jeruzalem van de Tempelberg
De plek is waar je dichtst bij de Eeuwige bent

Toen ik nog voor televisie werkte
Weigerde ik in Jeruzalem te wonen
Al was dat veel praktischer
Want daar waren de studio’s
En als er gelazer in de glazen was
Dan moest ik zorgen dat ik als de sodemieter daar was
Ik koos voor Tel Aviv
Het strand
De hippe incrowd
En de vrije geest
Jeruzalem was me te veel
Te politiek
Te extreem
Te religieus
Het werk was zwaar
In mijn tijd waren er elke week bomaanslagen
Waar we verslag van deden
Afschuwelijke beelden van uit elkaar gereten
En verkoolde mensen
De chevere kadisha die met hun plamuurmessen
De menselijke restanten van de straten schraapten
Om een zo menswaardig mogelijke begrafenis te geven
Als dat achter de rug was
Dan wilde ik niets
Lekker liggen op het strand
Beetje dromen
Starend in de verte
Zonder dat een orthodoxe Jood
Me zou uitschelden als ik per ongeluk
Op shabbat de vuilnis zou hebben buiten gezet

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.