En dan is het heilig

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Op de dag van de eerste maand
En wel op de eerste van de maand
Moet je de ‘Woning’
De tent-der-samenkomsten oprichten
Daarin moet je de ark met het Getuigenis plaatsen
En voor de ark het voorhangsel als afscheiding maken
Dan moet je de tafel erin brengen
De broden erop rangschikken
De kandelaar naar binnen brengen
En de lampen daarop aanbrengen
Het gouden altaar voor het reukwerk
Moet je voor de ark met het Getuigenis plaatsen
En het afscheidend gordijn
Voor de ingang van de ‘Woning’ ophangen
Vervolgens moet je het altaar
Voor de invlammen-opgaande-offers
Vóór de ingang van de Woning neerzetten
En het wasbekken met het onderstel
Tussen de de tent-der-samenkomsten
En het altaar in plaatsen
En er water in doen
Daarna moet je de omheining voor de voorhof opzetten
En het afscheidend gordijn
Voor de poort van de voorhof aanbrengen
Dan moet je de zalvingsolie nemen
En de ‘Woning’
En al wat er in is zalven
Daardoor zal je die
Met al de erbij behorende voorwerpen wijding geven
En dan is het heilig
Ook het altaar voor de in-vlammen-opgaande-offers moet je zalven
Met alle gereedschappen daarvan
Daardoor zal je het altaar wijding geven
En is het altaar allerheiligst
En het wasbekken met zijn onderstel moet je zalven
En het daardoor wijding geven

We naderen het einde van Shemoth
Letterlijk betekent shemoth namen
In de volksmond Exodus genoemd
Dit zijn de laatste aanwijzingen van de Eeuwige
Om de tent-der-samenkomsten
In gebruik te nemen
Het is Hem heilig

Ik ben erg verdrietig
Mijn hart bloedt
Die mooie rooie heeft me uit zijn leven gebannen
Dertig jaar vriendschap geblokkeerd
Met een druk op de knop
Ik probeer er niet aan te denken
Maar een dof verdriet omhult me
Ik dacht niet dat het kon
Dat wij ooit
Niet meer met elkaar zouden spreken
Zijn nieuwe huwelijk
Zijn nieuwe leven
Ik hoor er zelfs als vriend niet meer bij
Het voelt als diep verraad
Wat was het dan waard al die jaren
Hoe onzuiver
Dat hij me nu zo aan de kant zet
Voor mij was onze vriendschap heilig

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, diepe-wond-story


This entry was posted in kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.