Heilig voor de Eeuwige

Men vervaardigde de voorhoofds plaquette
Het zuiver gouden diadeem
En men schreef daarop in schrift
Zoals graveerders dat aanbrengen:
Gewijd aan de Eeuwige
Men deed er een snoer van hemelsblauwe wol aan
Om het aan de tulband van boven te bevestigen
Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Voltooid was nu al het werk voor de ‘Woning’
De tent-der-samenkomsten
De kinderen van Jisraël hadden het gemaakt
Geheel zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Precies zo hadden ze het gedaan
Nu brachten ze de ‘Woning’ bij Moshé
De tent en alle voorwerpen die er bij hoorden
De haken, de planken, de grendels
De pilaren en de sokkels ervan
Het dekkleed van roodgeverfde ramsvellen
En het dekkleed van tachashvellen
En het tot afscheiding dienend gordijn
De ark van het Getuigenis met de draagbomen
Evenals het deksel
De tafel met zijn gerei en het brood
Dat altijd aanwezig moet zijn
De kandelaar van zuiver goud met zijn lampen
De in één rij te plaatsen lampen
En al het erbij behorende gerei
En de olie voor de verlichting
En het gouden altaar
De zalvingsolie
En het reukwerk van specerijen
Ook het afscheidend gordijn
Aan de ingang van de tent
Het koperen altaar
En het koperen rooster erbij
Zijn draagbomen
En alle gereedschappen die erbij horen
Het wasbekken en zijn onderstel
De gordijnen voor de voorhof
En de pilaren met de sokkels ervoor
En het afscheidend gordijn
Voor de poort van de voorhof
Zijn touwen en zijn pinnen
Benevens alle voorwerpen
Voor de dienst van de ‘Woning’
Voor de tent-der-samenkomsten
De gebreide kleden 
Om de dienst te doen in het Heiligdom
De heilige kleren voor Aharon, de priester
En de kleren voor zijn zonen
Om als priester dienst te doen
Precies zoals de Eeuwige het Moshé geboden had
Zo hadden de kinderen van Jisraël al die arbeid verricht
Moshé overzag het gehele werk
Ja, zij hadden het tot stand gebracht!
Zoals de Eeuwige het Moshé had bevolen
Zo hadden ze het gedaan
Toen zegende Moshé hen

Het werk zit erop
Zoals de Eeuwige het zich had voorgesteld
Zo was het in uitvoering gebracht
De kinderen van Jisraël
Kunnen nu hun diensten aan de Eeuwige wijden
In de pracht en praal die ze zelf gemaakt hebben
Ik houd van die toewijding
Je kunt een kunstwerk pas serieus nemen
Als de kunstenaar het serieus neemt
En zijn ziel en zaligheid erin stopt

Het doet me denken aan het werk van Anton Heyboer
Mijn ouders schamperden
Dat hij er wel honderd in een uur maakte
Zat zijn ziel en zaligheid erin?
Ik denk van wel
Later vertelde één van zijn bruiden, Lotte
Dat toen hij overleed
Pas duidelijk was hoe groot de gekte was
Toen alles uit elkaar viel
Toch blijft zijn werk voor mij overeind
Hij heeft alles gegeven wat hij in huis had

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, kadosh-le-adonai-story
This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.