Kasboek van de Eeuwige

Alle gordijnen rondom de voorhof
Waren van getweernd fijn linnen
De sokkels van de pilaren van koper
En de krammen van de pilaren van koper
En de krammen van de pilaren
En de bandvormige ringen ervoor van zilver
Ook het vertrek van hun boveneinden was zilver
Om al die pilaren van de voorhof
Waren bandvormige zilveren ringen aangebracht
Het afscheidend gordijn aan de poort van de voorhof
Werd een kunstborduurwerk van
Hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
En getweernd fijn linnen
Twintig el was de lengte
En de hoogte
Over de breedte
Was vijf el
In overeenstemming met de gordijnen van de voorhof
Vier erbij behorende pilaren
Met hun vier sokkels van koper
De krammen hiervoor waren van zilver
Evenals hun uiteinden
En hun bandvormige ringen
Van zilver waren
Al de pinnen voor de ‘Woning’
En voor de voorhof in het rond
Waren van koper
Dit zijn de inventarisberekeningen van de ‘Woning’
De ‘Woning van het Getuigenis’
Welke op bevel van Moshé werden gemaakt
Voor de dienst der Levieten
Onder beheer van Ithamar
De zoon van Aharon
De priester
Betsalel
Zoon van Oerie
Zoon van Choer
Uit de stam Jehoedah
Maakte alles wat de Eeuwige Moshé geboden had
En met hem Aholiaw
Zoon van Achisamach
Uit de stam Dan
Een bekwaam vakman
Ook kunstwever met
Hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
En met fijn linnen
Al het goud dat verwerkt werd voor het materiaal
Bij het hele werk aan het ‘Heiligdom’
Dus het goud dat als gewijde gave was opgebracht
Was negenentwintig kikkar
En Zevenhonderdendertig shekel
Naar de shekel van het Heiligdom
En het zilver van degenen
Die geteld waren in de gemeenschap bedroeg honderd kikkar
En duizendzevenhonderdenvijftig shekel
Naar de shekel van het Heiligdom
Dus één beka’ per hoofd
Dat is een halve shekel
Naar de shekel van het Heiligdom
Voor ieder die naar de getelden overgaat
Van twintig jaar oud
En daarboven
Overeenkomende met zeshonderddrieduizendvijfhonderdenvijftig man
Er waren honderd kikkar zilver nodig
Om de sokkels van het Heiligdom
En die van het voorhangsel te gieten
Honderd sokkels uit honderd kikkar
Dus een kikkar per sokkel
En uit de overblijvende duizendzevenhonderdenvijfenzeventig
Maakte men krammen voor de pilaren
Belegde de boveneinden ermee
En deed de ringen er als banden omheen
Het koper van de gewijde gaven was zeventig kikkar
En tweeduizendvierhonderd shekel
Hiervan maakte men de sokkels voor de ingang
Van de tent-der-samenkomsten
Ook het koperen altaar
En het koperen rooster dat daarbij behoort
Benevens al het gerei van het altaar
Ook de sokkels van de voorhof rondom
En die van de poort van de voorhof
En alle pinnen van de voorhof, rondom

Dit ‘huishoudboekje’ laat goed zien
Hoe rijk de gevluchte kinderen van Jisraël waren
Toen ze met een half miljoen (!)
Jongeren tot 20 jaar niet meegerekend
Egypte verlieten
Moet je je voorstellen hoeveel dat was
Zeker voor die tijd

Vandaag is het shavuot
Ik zag in een email van de mannen van het NIK
Dat ze in synagoge inmiddels met Bemidbar (Numeri) zijn begonnen
Er zit een heel boek Mozes tussen waar ik ben
Eind van Shemoth (Exodus)
Daarna volgt Vajikra (Leviticus)
En dan pas Bemidbar
Denk dus niet dat ik het red
Om tijdens Simchat Torah
Vreugde der Wet
Ergens in oktober
Te eindigen en opnieuw te beginnen
Zoals ooit de bedoeling was
Vorige Simchat Torah toen ik op straat dreigde te komen
Uit mijn huis werd gezet
Of op zijn minst een gang naar de rechter moest maken
Dat is godzijdank anders gelopen
Het lezen uit de Torah
Vertellen, uitleggen en mijn eigen gedachten
Hebben me veel kracht gegeven
Om door die moeilijke periode heen te komen
Ook ik ben dus dankbaar voor de Torah
Ik ga proberen het helemaal uit te lezen
We zullen zien wanneer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, balans-op-maken-story
This entry was posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.