Koperen spiegels van de vrouwen

Ook het altaar voor de in-vlammen-opgaande offers
Maakte men van acacia hout
Vijf el de lengte
En vijf el de breedte ervan
Dus vierkant
En drie el zijn hoogte
Men maakte zijn hoornen op de vier hoeken ervan
Welke hoornen uit één stuk ermee waren
En men belegde het met koper
Alle gerei voor het altaar maakte men
De potten, de schoppen de sprenkelbekkens
De vorken en de vuurpannen
Al het erbij behorend gerei maakte men van koper
Ook maakte men een rooster voor het altaar
Een netwerk van koper
Tot halverwege beneden zijn omgang
En men goot vier ringen aan de vier hoeken
Van het koperen netwerk
Als houders voor de draagbomen
De draagbomen maakte men van acaciahout
En overdekte die met koper
Men stak de draagbomen in de ringen
Aan de zijkanten van het altaar
Om het daaraan te dragen
Hol maakte men het
Van platen
Het koperen wasstel
Met het koperen onderstel ervoor
Vervaardigde men uit de spiegels van de vrouwen
Die zich in lange rijen
Bij de ingang van de tent-der-samenkomsten
Hadden verzameld
Nu maakte men de voorhof aan de zuidzijde
Honderd el gordijnen van getweernd fijn linnen
Twintig pilaren hiervoor
Met hun twintig koperen sokkels
Terwijl de krammen voor de pilaren
Met de bandvormige ringen van zilver waren
Ook de noordzijde honderd el
Met de twintig palen hiervoor
Met hun twintig koperen sokkels
Terwijl de krammen van de pilaren
Met de bandvormige ringen van zilver waren
Aan de westzijde
Vijftig el gordijnen
Tien pilaren hiervoor
Met hun tien sokkels
De krammen en de bandvormige ringen ervoor weer van zilver
Eveneens aan de oostzijde vijftig el
Vijftien el gordijnen voor de ene flank
Drie erbij behorende pilaren met hun drie sokkels
Ook voor de andere flank
Dus aan weerszijden van de poort van het voorhof
Vijftien el gordijnen
Drie erbij behorende pilaren met hun drie sokkels

Ik wist niet dat vrouwen in de oudheid
Handspiegeltjes van koper hadden
En zich bekeken in de reflectie van het metaal
Hier worden die koperen reflectoren
Gebruikt voor het onderstel van de wasbekkens

Vanavond om 21:20 uur
In mijn gebied
Begint shavuot
Eindelijk krijgen de kinderen van Jisraël
De tien geboden en de torah
Het is gebruikelijk om de hele nacht door te leren
Omdat toen puntje bij paaltje kwam
Het volk nog lag te slapen
Op deze manier probeert men dat goed te maken

Bij de oogarts vanochtend
Klein rondedansje
Hoewel ik nog twee maanden bezig ben met druppelen
Gestaag aan het afbouwen
Is het oog rustig
Ik hoef niet meer terug te komen
Maar omdat mijn aandoening chronisch is
Is het wachten op de volgende opvlamming
Moge het lang, lang, lang, heel lang op zich laten wachten

Chag Shavuot Sameach

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moge-je-gezond-blijven-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.