Zuiver goud

Betsalel vervaardigde de ark van acaciahout
Twee en een halve el lang
Anderhalve el breed
En anderhalve el hoog
Hij overtrok hem met zuiver goud
Van binnen en van buiten
En hij maakte er een gouden omlijsting omheen
Hij goot er vier gouden ringen voor
Aan de vier voetstukken
En wel twee ringen aan de ene zijwand
En twee ringen aan de andere zijwand
Ook draagbomen van acaciahout maakte hij
Die hij met goud overtrok
Die draagbomen stak hij nu in de ringen
Aan de zijkanten van de ark
Teneinde de ark te dragen
Hij maakte een deksel van zuiver goud
Van twee en een halve el lengte
En anderhalve el breedte
Ook vervaardigde hij twee gouden cherubijnen
Gedreven uit de beide uiteinden van het deksel maakte hij ze
Namelijk één cherubijn uit het uiteinde van deze zijde
En één cherubijn uit het uiteinde van gene zijde
Uit het deksel zelf
Uit de beide uiteinden ervan maakte hij dus de cherubijnen
De cherubijnen spreidden hun vleugels naar boven uit
Met hun vleugels het deksel overdekkend
Hun gezichten naar elkaar toegewend
Waren de gezichten van de cherubijnen
Naar het deksel toe
Hij maakte de tafel van acaciahout
Twee el lang
Eén el breed
En anderhalve el hoog
Hij overtrok die met zuiver goud
En maakte er een gouden omlijsting omheen
Een rand van handbreedte maakte hij er omheen
En aan die omringde rand maakte hij een gouden omlijsting
Hij goot er vier gouden ringen voor
En bevestigde die ringen aan de vier hoeken
Aan de poten ervan
Dichtbij de rand waren die ringen als houders
Voor de draagbomen om de tafel te dragen
Hij vervaardigde de draagbomen om de tafel te dragen
Van acaciahout en overtrok die met goud

Veel goud dat er nu blinkt
Het is Betsalel zelf die de ark vervaardigt
Immers met naam door de Eeuwige genoemd
Het is het belangrijkste object van de Mishkan
Van de tent-der-samenkomsten
Waar hij zijn vakmanschap op los laat

Het is zo’n dag waar ik nergens zin in heb
En het toch allemaal wél doe
Veel beter voel ik me er niet door
Donderdag naar de oogarts
Controle
Het zicht is minder geworden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, every-cloud-has-it’s-silver-lining-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.