Voor het Heiligdom

Betsalel zou nu het werk gaan verrichten met Aholiaw
En met alle deskundigen die de Eeuwige begiftigd had
Met vakmanschap en met inzicht
Om allerlei werkzaamheden
Bij het werk voor het Heiligdom te verrichten
Geheel zoals de Eeuwige het geboden had
Moshé ontbood Betsalel, Aholiaw en alle deskundigen
In wier brein de Eeuwige vakmanschap had gelegd
Ieder wiens hart hem drong om het werk te komen verrichten
Zij namen bij Moshé in ontvangst
Alle gewijde gaven die de kinderen van Jisraël bijeen gebracht hadden
Voor de werkzaamheden bij het werk voor het Heiligdom
Teneinde die te verwerken
En steeds kwamen ze iedere morgen
Weer vrijwillig geschenken brengen
Alle deskundigen die allerlei werkzaamheden bij de arbeid
Voor het Heiligdom moesten verrichten
Kwamen ieder voor zich van hun werk af
Dat ze aan het doen waren
En zeiden tegen Moshé:
Het volk brengt veel meer dan nodig is
Ten dienste van het werk
Dat de Eeuwige geboden heeft te verrichten
Hierop gaf Moshé het bevel
Het volgende door het legerkamp te laten omroepen:
Man noch vrouw moeten verder nog werk verrichten
Ten behoeve van de gewijde gaven voor het Heiligdom
Zo kon het volk ervan weerhouden worden verder te brengen
Het materiaal was voldoende om het hele werk uit te voeren
Er was zelfs nog over
Nu maakten alle deskundigen onder de werklieden de ‘Woning’
Uit tien kleden van getweernd fijn linnen
Met hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
Met cherubijnen als kunstweefwerk maakte men ze
De lengte van ieder kleed was achtentwintig el
En de breedte vier el per kleed
Eén maat voor alle kleden
Vijf kleden verbond men aanéén
En nog eens vijf kleden
Het één aan het andere
Ook maakte men hemelsblauwe lussen aan de zoom
Van dat ene kleed dat aan de buitenkant
Van het aan elkaar verbonden stel kleden was
Evenzo deed men dit aan de zoom van het kleed
Dat van het andere stel het uiterste is
Vijftig lussen maakte men aan het ene kleed
En vijftig lussen maakte men aan het uiteinde van het kleed
Dat tot het andere stel behoort
Tegenover elkaar kwamen de lussen te zitten
Men maakte vijftig gouden haken
En verbond de kleden met elkaar door middel van de haken
Toen was de ‘Woning’ één geheel

Met ‘kleden’ wordt in andere vertalingen gesproken over gordijnen
Dat maakt het voor mij inzichtelijker
Een opmerkelijke regel is voor mij de laatste
Exodus 36:13 om precies te zijn
De tent der samenkomsten is één [geheel]
Van nummer 13 zeggen ze dat dit het getal van God is
Vandaar ook dat mensen denken dat het ongeluk brengt
In vliegtuigen is geen stoel nummer 13
In sommige hotels bestaat dat kamernummer niet
God is één, zo is zijn Woning, de Mishkan, Tent-der-samenkomsten, het Heiligdom

Vandaag erg uitgeput
Het was verrukkelijk met mijn ouders in Zandvoort
Lekker gegeten bij ons tentje
Verrukkelijke tapas
En ons verlustigd aan het publiek dat voorbij trok
Maar voor mij het mooiste moment
Op het eind had mijn moeder zin in een ijsje
Ze nam yoghurtijs, lekker zuur na de vettigheid
We zaten met z’n drietjes op een stoeltje in de steeg
Voor mij geen ijs
Af en toe voerde ze me een lepeltje van het hare
Zoals vroeger

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mother-milk-story


This entry was posted in kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.