Kunstenaar met name genoemd

De vorsten kwamen de Shohamstenen brengen
En de stenen om gezet te worden 
Bestemd voor de éfod en het borstschild 
Voorts de specerijen
En de olie voor de verlichting
Voor de zalvingsolie
En voor de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook
Iedere man en vrouw wier hart hen aanspoorde
Te brengen wat nodig was voor al het werk
Dat de Eeuwige door Moshé geboden had te doen
De kinderen van Jisraël brachten een vrijwillige gave voor de Eeuwige
Moshé zei tegen de kinderen van Jisraël:
Zie de Eeuwige heeft met name genoemd
Betsalel, zoon van Oeri, Zoon van Choer
Uit de stam Jehoedah
En hem vervuld met goddelijke geest
Met vakmanschap
Met inzicht
En met kennis
En wel voor allerlei werk
Om ontwerpen uit te denken
En ze uit te voeren
In goud, zilver en koper
Voor het vakkundig bewerken van edelstenen
Om die uit te zetten
En voor het vakkundig bewerken van hout
Om allerlei werk volgens ontwerp te verrichten
Ook heeft Hij hem bedeeld
Met de gave om voorlichting te geven
Hem en Aholiaw uit de stam Dan
Hij heeft hen vervuld met deskundigheid
om allerlei arbeid te verrichten
Van een bewerker van ruw materiaal
Van een kunstenaar
Van iemand die borduurt met hemelsblauwe
Purperrode en karmozijnkleurige wol
En met fijn linnen , en van een wever
Zij zijn dus de uitvoerders van al het werk
Zowel als de ontwerpers der plannen

Een ode aan de kunstenaar
Het vakmanschap
Voor al het handwerk
Voor de schoonheid van het oog
Voor de ziel

Met mijn ouders naar Zandvoort geweest
Mijn oude huis een gesloopt lijk
Nog niet plat
Maar mijn keuken is er bijvoorbeeld helemaal uit gesloopt
Alleen de geiser hangt nog
Het was leuk in dat vakantiedorp aan zee
Maar ik ben blij in mijn buurtje in Haarlem
Met een zee van bloemen
Schoonheid voor de ziel

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, beauty-is-in-the-eye-of-the-beholder

This entry was posted in kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.