Mozes’ sluier

Nu was het zo, dat toen Moshé van de berg Sinai afdaalde
De beide tafels met het getuigenis in Moshé’s hand
Bij het afdalen van de berg
Hij niet wist dat
Doordat hij met Hem gesproken had
De huid van zijn gezicht straalde
Toen Aharon en alle kinderen van Jisraël Moshé zagen
En het tot hen doordrong dat de huid van zijn gezicht straalde
Waren ze bevreesd hem naderbij te komen
Maar toen Moshé hen tot zich riep
Kwamen Aharon en alle vorsten van de gemeenschap
Weer bij hem en Moshé sprak hen toe
Daarna kwamen ook alle kinderen van Jisraël dichterbij
En hij gaf hun geboden:
Alles wat de Eeuwige met hem besproken had op de berg Sinai
Toen Moshé gereed was met hen toe te spreken
Deed hij een sluier over zijn gezicht
En telkens als Moshé voor de Eeuwige verscheen
Om met Hem te spreken verwijderde hij de sluier
Tot hij weer naar buiten ging
En als hij dan naar buiten kwam
En met de kinderen van Jisraël sprak
Over alles wat hem was opgedragen
En de kinderen van Jisraël dan zagen
Dat het gezicht van Moshé straalde
Bracht Moshé de sluier weer voor zijn gezicht
Tot hij weer naar binnen ging om met Hem te spreken

De sluier die Moshé voor zijn gezicht doet
Kan ook masker betekenen
Sommige zeggen dat zijn stralende gezicht
De weerschijn van de Eeuwige was
En dat het volk na het gouden kalf
Dit niet kon aanzien uit angst voor represailles
Andere zeggen dat het de torah zelf is die hem laat stralen
Er is ook een leer die van mening is
Dat het  om een scheiding tussen het gewone en het heilige gaat
Wie er meer over de joodse uitleg wil weten: Ki-tissa

Als ik terugkom van de markt
Staat de leuke overbuurman op zijn bloemrijke balkon
Nog niet zo lang geleden heb ik hem teleurgesteld
Toen ik zijn bloembakken en potten van plastic weer teruggaf
Ik had het weer eens hoger in de bol
Ik hou niet van plastic
En heb een rib uit mijn lijf uitgegeven aan terracotta potten
Alsof ik in het land van mijn hart ben
Hij zei toen dat die stenen potten kapot gaan in de winter
Ze vriezen stuk
Dat wordt dus een hele toer om aan het eind van de zomer
De hele boel weer naar binnen te halen
Maar die zorg is voor later
Zijn balkon staat nu vol met nieuwe planten
Ook voor hem een tweede ronde
Hij heeft nu hortensia’s en een heus seringenboompje
Komt het door de regen, van vorige week vraag ik
Beneden hangend over mijn fiets
Terwijl hij van zijn bloemenpracht geniet
Hij zegt filosofisch:
Ze staan in knop, ze bloeien en ze zijn ook zo weer uitgebloeid
Zo is het, that’s life
Geniet ervan, zeg ik, fijne dag

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shine-of-life-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.