De Tien Geboden

De Eeuwige zei verder:
Sluit toch geen verbond
Met de bewoner van het land
Wanneer zij in ontucht achter hun goden aangaan
En voor hun goden offers brengen
En één van hen je uitnodigt
Dan zou je zijn offer eten
Dan zou je van zijn dochters
Voor je zonen kunnen nemen
En als zijn dochters dan in ontucht achter haar goden aangaat
Zouden ze je zonen ook tot ontucht brengen
Door haar goden te volgen
Maak je geen gegoten afgodsbeelden!
Het Matsoth-feest moet je houden
Zeven dagen moet je matsoth eten
Hetgeen Ik je bevolen heb
Op die bepaalde tijd in de maand Awiew
Want in de maand Awiew ben je uit Egypte vertrokken
Alles wat de baarmoeder voor het eerst tot ontsluiting brengt
Behoort Mij toe
Dus elk stuk van je vee
Dat als mannetje geboren wordt
Als eerste worp van rund of schaap
Maar zo’n eerst worp bij de ezels
Moet je vrijkopen voor een lam
En als je het niet vrijkoopt moet je het de nek breken
Iedere eerstgeborene bij je zonen moet je vrijkopen
Men mag niet met lege handen voor Mij verschijnen
Zes dagen mag je werken
Maar op de zevende dag moet je rusten
Ook in ploeg en maaitijd moet je rusten
Het Sjawoeotfeest, wekenfeest, moet je vieren
Bij de eerst gesneden tarwe
En het feest van het inoogsten bij de jaarwende
Driemaal per jaar
Moet ieder van jullie mannen voor de Heer
De Eeuwige
De God van Jisraël verschijnen
Wanneer Ik volkeren voor je zal verdrijven
En je gebied uitgebreid zal hebben
Dan zal niemand begerige blikken op je land werpen
Als je opgetrokken bent om driemaal per jaar
Voor de Eeuwige je God te verschijnen
Als het niet gegiste nog aanwezig is
Mag je Mijn bloedoffer niet slachten
En het offer van het Pesachfeest
Mag de nacht niet overblijven tot de ochtend
Het beste van de eerstelingen van je bodem
Moet je naar het Huis van de Eeuwige je God brengen
Kook een bokje niet in de moedermelk
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Schrijf ten behoeve van jezelf deze woorden op
Want op grond van deze woorden
Sluit Ik met jou en met Jisraël een verbond
Veertig dagen en veertig nachten was hij daar bij de Eeuwige
Brood at hij niet
En water dronk hij niet
En hij schreef op de platen de verbondswoorden
De tien geboden

Dan is het eindelijk zo ver
Moshé krijgt de tien geboden
Waarin ook gesproken wordt over het feest Shavuoth
Het moment dat Moshé de geboden krijgt
Dat herdenken we nog steeds, 7 weken na Pesach
Dit jaar gaat het feest in op de avond van 25 mei
Mijn verhalen uit de torah lopen dus min of meer gelijk op
Maar in de synagoge zijn ze verder

Niet alle plantjes zijn heelhuids
Door de regenbuien gekomen van afgelopen week
Vandaag nieuwe gekocht
Vrijdag komen mijn ouders
En ik heb hekel om naar dode
Of uitgebloeide planten te kijken
Spaanse Margrietjes, hortensia en meer jasmijn
Alles wit
Ik hou van witte bloemetjes in deze tijd van het jaar
En de aardbeiplant draagt vruchten

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mother-milk-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.