De Alles Opeisende

De Eeuwige zei tegen Moshé:
Hak zelf twee stenen platen uit
Zoals de eersten
En Ik zal op die platen de woorden schrijven
Die stonden op de eerste platen
Die je aan stukken hebt gegooid
Zorg gereed te zijn tegen de ochtend
Trek dan in de morgen de berg Sinai op
En neem daar bij Mij je plaats in
Op de top van de berg
Niemand mag met je opwaarts gaan
Noch zal iemand zich waar ook op de berg vertonen
Evenmin mag klein of rundvee weiden
In de buurt van de berg
Hij hakte twee stenen platen uit
Zoals de eersten
En ’s morgens vroeg besteeg Moshé de berg Sinai
Zoals de Eeuwige hem had geboden
En nam twee stenen platen mee in zijn hand
In een wolk daalde de Eeuwige neer
En plaatste zich daar bij hem
En riep voluit de Godsnaam ‘Eeuwige’
De Eeuwige ging voor hem langs en riep uit:
De Eeuwige is en blijft de Eeuwige
Een almachtig God
Barmhartig, genadig, lankmoedig
Vol van liefde en waarheid
Die liefde blijft betonen aan duizenden geslachten
Die misdaad schuld en zonden vergeeft
Maar niet geheel en al ongestraft laat
En die misdaad der ouders bij die van kinderen
En kleinkinderen gedenkt
Tot in het derde en vierde geslacht
Direct hierop boog Moshé zich ter aarde
En wierp zich neer en zei:
Als ik dan welwillendheid aangetroffen heb bij u
Mijn Heer, laat mijn Heer dan toch te midden van ons meegaan
Als is het ook een hardnekkig volk
Moge u onze misdaad en onze zonden vergeven
En ons als Uw erfdeel aanvaarden
Hierop zei Hij:
Nu dan, Ik sluit een verbond:
Ten overstaan van heel je volk zal Ik wonderen doen
Zoals er op de gehele aarde
En bij geen enkel volk verricht zijn
Dan zal het gehele volk te midden waarvan je je bevindt
Zien dat het werk van de Eeuwige dat
Wat Ik met jullie doe
Ontzagwekkend is
Hou je stipt aan hetgeen Ik je vandaag gebied
Zie, Ik zal de Emorieten, de Kena’ánieten
De Chittieten, de Perizieten
De Chivvieten en de Joewoesieten voor je verdrijven
Pas er dus voor op
Dat je geen verbond sluit met de bewoner van het land
Waartegen je optrekt
Opdat hij wanneer hij in je midden verkeert
Niet tot een valstrik wordt
Maar integendeel
Je moet hun altaren omver halen
Hun gewijde stenen verbrijzelen
En hun gewijde bossen omhakken
Want voor geen andere god mag je je neerbuigen
Immers de Eeuwige heet:
De Alles-opeisende
Hij is ook een God
Die geen ander naast zich duldt

De Alles-opeisende wordt in het Engels vertaald met:
For you shall not prostrate yourself before another god
Because the Lord
Whose Name is
Jealous One
Is a jealous God
Een jaloerse God
Misschien is Dasbergs vertaling beter gevonden
Bij jaloers krijg je toch een heel ander beeld
Alles opeisend zal het zijn

Bij de dementerende buurvrouw
Wordt deze ochtend het appartement opgefrist
Ik wist overigens niet dat thuiszorg ook op zondag werkt
De man klopt het laken uit op het balkon
Terwijl ik buiten sta te poetsen met een emmer sop
Ik hoor hem tegen haar zeggen:
Gefeliciteerd trouwens
Vandaag is mamadag
Moederdag, zegt hij er ter verduidelijking bij
Mamadag?
Hoe ongevoelig om dat tegen zo’n dametje
Die natuurlijk geen bezoek krijgt vandaag
Zo uitgebreid te gaan benoemen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, jealous-one-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.