Hardnekkig volk

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Ga, trek op van hier
Jij met het volk
Dat je uit het land Egypte hebt gevoerd
Naar het land dat Ik onder ede heb beloofd
Aan Awraham, Jitschak en Ja’akov door te zeggen:
Aan jullie nakomelingen zal Ik het geven
Voor jullie uit zal Ik een engel sturen
En de Kena’aniet, de Emoriet, de Chittiet
De Periziet, de Chivviet en de Jewoesiet verdrijven
Trek dan op
Naar een land overvloeiend van melk en honing…
Maar Ik zelf trek niet op in jullie midden
Want jullie zijn een hardnekkig volk
Anders zou Ik jullie misschien onderweg verdelgen
Toen het volk dit ongunstige bericht hoorde
Rouwden zij
Niemand deed zijn sieraden aan
De Eeuwige had immers tegen Moshé gezegd:
Zeg de kinderen van Jisraël:
Jullie zijn een hardnekkig volk
Slechts één ogenblik zou Ik te midden van jullie
Behoeven op te trekken
Of Ik zou jullie verdelgen
Doe je sieraden dus af
Dan zal Ik overwegen wat Ik met je zal doen
En van de berg Choréw af
Ontdeden de kinderen van Jisraël zich van hun sieraden
Moshé nam de tent
Die hij voor zichzelf buiten de legerplaats
Op enige afstand van de legerplaats opsloeg
En noemde die tent-der-samenkomsten
Immers ieder de Eeuwige wilde raadplegen
Moest naar de tent-der-samenkomsten gaan
Die buiten de legerplaats lag
Telkens als Moshé naar buiten
Naar de tent ging
Stond het volk in zijn geheel op
Ieder bleef voor zijn tent staan
En ze keken Moshé na tot hij de tent binnenging
En was hij eenmaal binnen de tent
Dan daalde de wolkzuil af
En bleef staan aan de ingang van de tent
Dan sprak Hij met Moshé
En wanneer het volk de wolkzuil zag staan
Aan de ingang van de tent
Stond het weer op en wierp zich ter aarde
Ieder aan de ingang van zijn tent
De Eeuwige sprak met Moshé in direct contact
Zoals iemand met zijn vriend spreekt
Dan keerde hij naar de legerplaats terug
Terwijl zijn dienaar, de jeugdige Jehoshoeà
Zoon van Noen
Zich niet uit de tent verwijderde

Na het losbandige goddeloze feest
Om het gouden kalf
Komt de kater
Alles en iedereen in mineur
God heeft er ook niet veel zin meer in
Om dit hardnekkige volk op sleeptouw te nemen
Immers net als Moshé een driftkop
En in zijn woede zou hij het volk kunnen verdelgen
Maar Moshé blijft Hem trouw
Net als Jehoshoeà

Het is vrijdag
Ik heb een verrukkelijke Marokkaanse ovenschotel gemaakt
Met lamsgehakt, baby courgettes, pijnboompitjes
Tijm, rozemarijn en basilicum uit eigen tuin
Munt, peterselie, tomatensaus
Maar het belangrijkste;
Ras el hanout
Een Marokkaans kruidenmengsel
Dat wel uit twintig verschillende specerijen bestaat
Letterlijk betekent het ‘hoofd van de winkel’
Ofwel het voornaamste wat er te krijgen is
Ik mis de chanoet uit het land van mijn hart
Thank God for de Arabische supermarkt in mijn buurtje
In Zandvoort kon ik dit allemaal niet krijgen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, vrijdag-lunch-story
This entry was posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.