Als sterren aan de hemel

Toen het volk merkte dat Moshé talmde
Om van de berg te komen
Liep het tegen Aharon te hoop
En ze zeiden tegen hem:
Kom, maak een god voor ons
Die ons kan voorgaan
Want deze man Moshé
Die ons uit Egypte heeft gevoerd
Wij weten niet wat van hem geworden is!
Toen zei Aharon tegen hen:
Trek de gouden ringen uit de oren
Van jullie vrouwen
Zonen en dochters
En breng ze mij
En het hele volk ontdeed zich van de gouden ringen
Die ze in hun oren hadden
En bracht ze naar Aharon
Hij nam ze uit hun handen aan
En gaf er vorm aan met een stuk stift
En maakte er een gegoten kalf van
Toen zeiden ze:
Dit is jullie god Jisraël
Die jullie uit Egypte heeft gevoerd!
Toen Aharon het zag
Bouwde hij daarvóór een altaar
En Aharon riep uit:
Feest voor de Eeuwige is het morgen
Vroeg de volgende morgen
Lieten ze offers in vlammen opgaan
En brachten vrede-offers
En het volk zette zich neer
Om te eten en te drinken
Waarna ze opstonden
Om in losbandigheid feest te vieren
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Ga naar beneden!
Want jouw volk dat jij uit het land Egypte hebt gevoerd
Heeft iets zeer slechts gedaan
Spoedig zijn ze afgeweken van de weg
Die Ik hen heb voorgeschreven
Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt
Ze hebben zich ervoor ter aarde geworpen
Ervoor geofferd en gezegd:
Dit is jullie god Jisraël
Die jullie uit het land Egypte heeft gevoerd
Verder zei de Eeuwige tegen Moshé:
Ik heb dit volk gadegeslagen
En inderdaad
Een hardnekkig volk is het!
Nu dan, laat Mij begaan
Zodat Mijn woede tegen hen op kan laaien
Tot Ik hen vernietigd heb
Dan maak Ik jou tot een groot volk
Maar Moshé trachtte nu de Eeuwige
Zijn God
Te vermurwen en hij zei:
Waarom Eeuwige
Laait Uw woede zo op tegen Uw volk
Dat U met grote kracht en sterke hand
Uit het land Egypte gevoerd heeft
Waarom zouden de Egyptenaren kunnen zeggen:
Met kwade opzet heeft Hij ze weggevoerd
Om hen in de bergen te vermoorden
En ze van de aardbodem weg te vagen
Kom tot bezinning uit Uw ziedende gramschap
En verander van besluit
Inzake het ongeluk over Uw volk besloten
Denk aan Awaraham, Jitschak en Jisraël
Uw dienaren
Aan wie U toch bij Uzelf onder ede hebt gezworen
Toen U tegen hen gezegd heeft:
Ik zal jullie nazaten vermeerderen
Als de sterren aan de hemel
En heel dit land waarvan
Ik gezegd heb
Dat Ik het aan jullie nazaten zal geven
Zullen zij voor eeuwig in erfelijk bezit hebben
En de Eeuwige veranderde van besluit
Inzake het ongeluk dat Hij gezegd had
Zijn volk aan te doen
Moshé keerde zich om
En daalde de berg af
Met de beide platen van het getuigenis in zijn hand
Platen aan weerszijden beschreven
Zowel aan de ene als aan de andere zijde
Waren ze beschreven
Goddelijk werk waren ze
De platen en het schrift
Goddelijk schrift was het
Ingegrift op de platen

Hoe is het mogelijk
Dat dit volk
Gered is door de meest krachtige hand van de Eeuwige
Lak heeft aan alle conventies
En gaat dansen om een gouden kalf
Er wordt gezegd dat het kalf uit het vuur gesprongen is
Al wordt er gesproken over gegoten kalf
Maar ze hadden geen mal
En dan Moshé
Die heeft ook lef
Die slaat niemand minder dan God zelf om de oren
Met Zijn eigen woorden
En heel slim speelt met Zijn ijdelheid
Wat zullen de Egyptenaren ervan zeggen!
Ik vind het werkelijk een verrukkelijke wending
Dat slaafse volk eerst zo braaf
Daarna knetterende vrijheid
En de woede van de Grote Baas
En Moshé die toch al niet zo goed in spreken was
Aharon die moest immers steeds het woord voor hem doen
Doodleuk zegt dat het hem geen goed plan lijkt
Voor de zoveelste keer
Een volk te vernietigen

De pijn is weg
Vermoeidheid minder
Het huis is van top tot teen schoon en gepoetst
Vanmiddag werd de elektriciteit afgesloten
Toen ben ik beneden in de hal gaan borduren
Even horen hoe het met de oudjes zonder stroom gaat
Alles en iedereen in orde
Na een uurtje doet alles het weer
Morgen boodschappen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, verrijk-mijn-geest-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.