Beschreven met Gods vinger

De Eeuwige zei tegen Moshé:
Spreek jij zelf tegen de kinderen van Jisraël aldus:
Maar… Mijn shabbatdagen moeten jullie stipt houden
Want dit is een teken tussen Mij en jullie
Voor al jullie nageslachten
Opdat men zal weten dat Ik de Eeuwige ben
Die jullie bijzondere wijding heeft gegeven
Houden jullie je dus stipt aan de shabbat
Want ze is iets gewijds voor jullie
Wie haar ontwijdt moet ter dood gebracht worden
Want degene die daarop werk verricht
Die persoon zal uit mijn volk uitgeroeid worden
Zes dagen mag werk verricht worden
Maar op de zevende dag is het een dag van volkomen werkonthouding
Gewijd aan de Eeuwige
Ieder die werk verricht op de shabbatdag moet ter dood gebracht worden
De kinderen van Jisraël moeten shabbat als een eeuwig verbond vasthouden
Door de shabbat te vieren tot in hun verste nageslachten
Tussen Mij en de kinderen van Jisraël is het voor eeuwig een teken
Dat de Eeuwige in zes dagen hemel en aarde maakte
En op de zevende dag ophield en herademde
Hij gaf Moshé toen hij opgehouden had met hem op de berg Sinai te spreken
De twee platen van het getuigenis
Beschreven met Gods vinger

Zeer strenge voorschriften om je aan shabbat te houden
Diverse keren herhaald
Met de doodstraf als je je er niet aan houdt
In mijn ogen is het nogal vooruitstrevend
Het hele concept
Dat er een rustdag moét zijn
De hele week kun je ploeteren
Maar er moet een moment zijn
Om je lichaam en ziel rust te geven

Vandaag heb ik een rustdag ingelast
Ik werd wakker met veel pijn
In knie en heupgewricht
Kon nog maar nauwelijks lopen
Twee paracetamols
En de hele dag in bed
Nu voel ik me als een uitgewrongen vaatdoek
Dood en dood moe
De pijn is gelukkig afgenomen
Heb wel een kippensoepje voor mezelf gemaakt
Op mijn tandvlees
Gelukkig alles voor in huis
Om mezelf te troosten
En op te kikkeren

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, rotziekte-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.