Vervuld van goddelijke geest

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Zie, Ik heb met name genoemd
Betsalel zoon van Oerie
Zoon van Choer van de stam Jehoeda
Hem vervuld van goddelijke geest
Met vakmanschap
Met inzicht
Met kennis
En wel voor allerlei werk
Om ontwerpen uit te denken
En die uit te voeren in goud, zilver en koper
Om vakkundig edelstenen te bewerken
Om ze te zetten
En om hout vakkundig te bewerken
Kortom om allerlei werkzaamheden te verrichten
En Ik, ja Ik heb naast hem aangesteld Aholiaw
Zoon van Achisamach uit de stam Dan
En Ik ben het geweest die in het brein van iedere deskundige
Vakmanschap heb gelegd
Opdat zij al wat Ik je opgedragen heb kunnen vervaardigen
De tent-der-samenkomsten
De ark van de getuigenis
Het deksel dat er op is
En al het gerei dat bij de tent behoort
Ook de tafel met toebehoren
De zuiver gouden kandelaar met al wat er bij behoort
En het reukwerk-altaar
Het altaar voor de in-vlammen-opgaande offers
Met al wat er bij behoort
Het wasbekken met zijn onderstel
De gebreide kleden
En de gewijde kleren
Om als priester dienst te doen voor Aharon, de priester
En de kleren voor zijn zonen
Eveneens de zalvingsolie
En het reukwerk van specerijen ten behoeve van het heiligdom
Geheel in overeenstemming met wat Ik je geboden heb
Zullen zij vervaardigen

In Israël is Bezalel Academy of Arts
Een zeer prestigieuze kunstacademie
Israëls beste kunstenaars komen er vandaan
Oi va voi, als ik er ooit geboren was
Dan had ik daar de arts willen leren

Ondertussen borduur ik door
In mijn Haarlemse huis
Waar nodig de handen uit de mouwen moest worden gestoken
De auto-immuun ziekte ontneemt me al mijn energie
Op mijn tandvlees badkamer en slaapkamer
Gezogen
Gewassen
Gepoetst
Geschrobd
Bed verschoond
Was gedraaid
Gedweild
En gedoucht
Vanavond in een schoon bed
Op wilskracht nog de vuilnis buiten zetten
En morgen de andere helft van het appartement zuigen en poetsen
Misschien wordt het tijd om hulp in te schakelen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, beperkingen-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.