Zalvingsolie

De Eeuwige sprakt tot Moshé:
Je moet een koperen wasbekken
met daarbij een koperen onderstel maken
Om zich te wassen
Je moet dat plaatsen tussen de tent-der-samenkomsten en het altaar
En er water in doen
Aharon en zijn zonen moeten met het water daaruit
Hun handen en voeten wassen
Als ze de tent-der-samenkomsten binnen willen gaan
Moeten ze zich met water wassen opdat ze niet sterven
Of als ze nader treden tot het altaar om er dienst te doen
Om er voor de Eeuwige een vuuroffer in rook te doen opgaan
Moeten ze eveneens hun handen en voeten wassen
Opdat ze niet sterven
Dit zij hun tot eeuwige wet
Voor hem en zijn zonen
Voor hun volgende geslachten
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Neem nu zelf de allerfijnste specerijen
Vijfhonderd shekel uitgedropen myrrhehars
Geurige kaneel
De helft daarvan
Tweehonderdvijftig
En specerijriet tweehonderdvijftig
En kassia
Vijfhonderd volgens de shekel van het Heiligdom
Nog een hien olijfolie
Dit moet je verwerken tot gewijde zalvingsolie
Een kunstig specerijenmengsel
Vakwerk van de kruidenmenger
Een gewijde zalvingsolie moet het zijn
Daarmee moet je de zalvingsceremonie verrichten
Aan de tent-der-samenkomsten
De ark met het getuigenis
De tafel en al zijn toebehoren
De kandelaar met alles wat erbij hoort
En het reukwerk-altaar
Het altaar voor de in-vlammen-opgaande-offers
Met alle gereedschappen die erbij horen
Het wasbekken met zijn onderstel
Zo moet je ze de wijding geven
En dan zullen ze allerheiligst zijn
Al wat ermee in aanraking komt is heilig
Ook Aharon en zijn zonen moet je zalven en hen wijden
Zodat ze Mij tot priester zullen zijn
En tot de kinderen van Jisraël moet je als volgt spreken:
Een gewijde zalvingsolie zal dit voor Mij zijn in al jullie geslachten
Over het lichaam van gewone mensen mag men het niet uitgieten
En in deze verhoudingen mogen jullie iets dergelijks niet maken
Het is heilig
En heilig moet het voor jullie blijven
Iemand die een dergelijk mengsel klaarmaakt
En die ervan aan een onbevoegde toedient wordt uit zijn volk uitgeroeid
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Neem geurige kruiden
Balsemhars, zeenagel en galbanum
Geurige kruiden en fijne wierook
Alles moet in gelijke delen zijn
Je moet er een reukwerk van maken
Een specerijenmengsel
Vakwerk van een kruidenmenger
Goed gemengd
Zuiver en gewijd
Daarvan moet je een deel heel fijn stampen
En er iets van leggen voor de ark met het getuigenis
In de tent-der-samenkomsten
Waar Ik mijn samenkomsten met je zal bepalen
Allerheiligst zal het voor jullie zijn
En het reukwerk dat je maken moet
Mogen jullie nooit in dezelfde verhoudingen voor jezelf maken
Het moet iets heiligs voor je zijn ter ere van de Eeuwige
Iemand die iets dergelijks bereidt om eraan te ruiken
Zal uit zijn wolk worden uitgeroeid

Ook Koning Charles de III
Kreeg gisteren met zalvingsolie te maken
Uit Jeruzalem kwam het kannetje
Waarschijnlijk niet naar het recept van de Eeuwige
Maar ik denk wel dat het in de buurt kwam
Van generatie op generatie overgeleverd
Op het Britse hoofd, borst en handen

Paar uurtjes buiten gezeten
Alles groeit en bloeit op mijn balkon
Om heel blij van te worden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, rituelen-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.