Een verkwikkende geur

Nu moet je de ene ram nemen
En moeten Aharon en zijn zonen
Hun handen op de kop van de ram steunen
Dan moet je de ram slachten
Zijn bloed nemen
En het rondom tegen het altaar sprenkelen
De ram moet je in zijn stukken verdelen
Zijn ingewanden en zijn poten wassen
En deze bij die stukken en zijn kop leggen
Laat dan de gehele ram in rook opgaan op het altaar
Een in vlammen opgaand offer is het voor de Eeuwige
Een verkwikkende geur
Een brandoffer voor de Eeuwige is het
Neem nu de tweede ram
Aharon en zijn zonen moeten hun handen op de kop steunen
En je moet de ram slachten
Iets van het bloed van de ram nemen
En dat doen op het kraakbenige gedeelte
Van het rechter oor van Aharon en zijn zonen
Op de duim van hun rechterhand
En op de grote teen van hun rechtervoet
Ook moet je het bloed rondom tegen het altaar sprenkelen
Je moet dan van het bloed dat op het altaar is
En van de zalvingsolie iets nemen
En Aharon besprenkelen
Zijn kleren
En met hem zijn zonen
En de kleren van zijn zonen
Opdat hij gewijd zal zijn
Hij en zijn kleren
En met hem zijn zonen en de kleren van zijn zonen
Van de ram moet je nemen het vet
Het staartstuk
Het vet dat de ingewanden bedekt
De leverkwab
De beide nieren met het zich daarop bevindende vet
En ook de rechter schenkel
Want het is een ram
Die bij de ambtsaanvaarding geofferd wordt
En een rond brood
En een met olie bereide broodkoek
En een plat brood uit de mand met de niet gegiste broden
Die voor de Eeuwige staat
Leg dit alles op Aharons handen en op die van zijn zonen
En daarmee moet je zijdelingse beweging maken vóór de Eeuwige
Neem ze daarna van hun handen weg
En laat ze in rook opgaan
Op het altaar bij het in-vlammen-opgaande offer
Een verkwikkende geur voor de Eeuwige
Een vuuroffer is het ter ere van de Eeuwige
En het borststuk van de ram van Aharon
Die bij de ambtsaanvaarding geofferd wordt moet je nemen
En er een zijdelingse beweging -voor de Eeuwige- mee maken
Dan zal het jou ten deel vallen
Je moet heilig verklaren het borststuk
Waarmee de zijdelingse bewegingen
En de schenkel
Waarmee de op en neergaande bewegingen gemaakt moeten worden
Dus die delen waarmee zijdelingse
En op en neergaande bewegingen gemaakt werden
En wel van de ram die bij de ambtsaanvaarding geofferd werd
Zowel van die van Aharon
Als die van zijn zonen
Het zal voor Aharon en zijn zonen voor eeuwig
Een wettelijk aandeel zijn
Van de zijde der kinderen van Jisraël
Want het is Theroemah;
Een voor gewijde doeleinden opgeheven en afgezonderd deel
En Theroemah van de zijde der kinderen van Jisraël
Zal dat blijven van slachtdieren hunner vredesoffers
Hun Theroemah ter ere van de Eeuwige
En de gewijde kleren die nu voor Aharon zijn
Zullen na hem voor zijn zonen zijn
Om hen daarin te zalven
En om hen daarin hun ambt te laten aanvaarden
Zeven dagen achtereen moet diegene van zijn zonen ze aantrekken
Die priester wordt in zijn plaats
Die in de tent der samenkomsten zal komen
Om in het Heiligdom dienst te doen
En de ram die bij de ambtsaanvaarding geofferd wordt moet je nemen
En zijn vlees koken op een gewijde plaats

Een in-vlammen-opgaand offer
Brandoffer
Vuuroffer
Vredesoffer
Een verkwikkende geur
Ik denk dat je er trek van krijgt
Deze rituelen uit te voeren

Mijn balkon is klaar
Nou ja
Zo goed als
Nog een grote lege pot
En twee kleinere
Maar dat is voor later
Als er iets verpot moet worden
Kan ik schuiven
Het is fijn om naar te kijken
Ik kan er lang naar staren
Hoe goddelijk
Zo kwetsbaar al die bloemetjes
Zo sterk
Een verkwikkende geur
Flowers for the soul

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, rib-uit-mijn-lijf-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.