Tot glorie en luister

Ook moet je je broer Aharon en met hem zijn zonen
Naar je toe laten komen vanuit de kinderen van Jisraël
Om hun tot priester voor Mij aan te stellen
Aharon, Nadaw, Awiehoe, El’azar en Ithamar
De zonen van Aharon
Dan zul je voor je boer Aharon gewijde kleren maken
Tot glorie en luister
En jijzelf, spreek met alle geïnspireerde deskundigen
Van wie Ik ieder met een geest van kunstenaarschap vervuld heb
Zij zullen de kleren van Aharon maken
Teneinde hem wijding te geven
Om hem voor Mij als priester aan te stellen
En dit zijn de kleren die ze moeten maken:
Een borstschild
Een éfod, schoudermantel
Een mantel
Een onderkleed met ingeweven vakjes
Een tulband
En een gordel
Zij die de gewijde kleren maken
Voor je broer Aharon en voor zijn zonen
Teneinde hem voor Mij als priester aan te stellen
Die moeten ook het goud, de hemelsblauwe, de purperrode
En de karmozijnkleurige wol en het fijn linnen garen in ontvangst nemen
De éfod moeten ze maken van goud
Hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol
Met getweernd fijn linnen garen
Een kunstweverswerk
Twee schouderstukken die er aan vastgehecht worden
Moet hij aan zijn beide uiteinden hebben
Zodanig dat het verbonden blijft
En de gordelband waarmee men de éfod kan aantrekken
Moet op dezelfde wijze bewerkt zijn
Uit één stuk ermee
Met goud hemelsblauwe purperrode en karmozijnkleurige wol
Met getweernd fijn linnen garen
Neem dan de twee Shoham stenen [van onyx]
En graveer daarin de namen van de kinderen van Jisraël
Zes van hun namen op de ene steen
En het zestal namen der overigen op de andere steen
In volgorde van hun geboorte
Als kunstwerk van een edelsteenbewerker
Zoals men zegels graveert
Moet je in de twee stenen de namen van de kinderen van Jisraël graveren
Gezet in gouden kassen moet je ze maken
De twee stenen moet je aanbrengen op de schouderstukken van de éfod
Stenen om de kinderen van Jisraël in herinnering te brengen
Zo zal Aharon voor de Eeuwige hun namen op zijn beide schouders dragen ter herinnering
Ook moet je kassen van goud maken
En twee zuiveren gouden kettinkjes van eindknopen voorzien
Moet je maken als gevlochten koordwerk
En deze gevlochten kettinkjes moet je aan de kassen bevestigen

De aanwijzingen van de inrichting van de mishkan, de tent van samenkomsten
Hebben zich intiem vernauwd van het heilige der heiligste
Naar de kleding die de priesters moeten dragen
Goud, hemelsblauwe, purperrood en karmozijnkleurige wol met fijn linnen garen
Wat zou ik graag willen weten hoe dat eruit ziet

Op het balkon begint het een bloemen en kruidenfeestje te worden
Tot glorie en luister
Maar mijn ogen waren natuurlijk weer groter
Dan de bakken en potten die ik tot mijn beschikking heb
Online bij besteld
En nu dus wachten
Ook al niet mijn sterkste punt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, my-house-is-my-temple-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.