Voorhof

Je moet de voorhof van de ‘woning’ maken aan de zuidzijde
Gordijnen van getweernd fijn linnen
Ter lengte van honderd el aan de ene zijde
En twintig erbij behorende pilaren
Met hun twintig sokkels van koper
De krammen der palen
En hun bandvormige ringen van zilver
Zo ook aan de noordzijde in de lengte
Gordijnen ter lengte van honderd el
Met de erbij behorende twintig koperen sokkels
De krammen en bandvormige ringen van zilver
Nu de breedte van de voorhof aan de westkant
Vijftig el gordijnen met tien pilaren en tien sokkels
En de breedte van de voorhof aan de oostzijde
Vijftig el
Dus vijftien el gordijnen voor de ene flank
Drie erbij behorende pilaren met hun drie sokkels
En voor de andere flank vijftien el gordijnen
Drie erbij behorende pilaren met hun drie sokkels
Aan de poort van de voorhof een afscheidend gordijn
Twintig el hemelsblauwe purperrode en karmozijnkleurige wol
En getweernd fijn linnen
Een bont borduurderswerkstuk
Vier erbij behorende pilaren met hun vier sokkels
Alle pilaren rondom de voorhof zijn voorzien van zilveren bandvormige ringen
De krammen ervan zijn van zilver
Terwijl hun sokkels van koper zijn
De lengte van de hele voorhof is honderd el
De breedte van het voorplein vijftig bij vijftig
En de hoogte vijf el
Van getweernd fijn linnen
De erbij behorende sokkels van koper
Wat betreft al het gereedschap voor de ‘woning’
Ten behoeve van de dienst erin
Evenals alle pinnen ervan
Met alle pinnen van de voorhof
Van koper moeten die zijn
Je moet zelf de kinderen van Jisraël bevelen
Dat zij zuivere gestoten olijfolie voor verlichting nemen
En het je brengen om steeds licht aan te kunnen steken
In de tent der samenkomsten
Buiten het voorhangsel dat voor de ark met het getuigenis is
Moet Aharon met zijn zonen het van ’s avonds tot ’s ochtends
In orde houden voor de Eeuwige
Een eeuwigdurende wet voor hun nakomelingen
Op kosten van de kinderen van Jisraël

Er werd dus ook geregeld
Dat er betaald zou worden
Voor het werk van Aharon
En zijn nakomelingen
Voor de Eeuwige
Dit geeft voor mij blijk van een scherp inzicht
Want je aan God wijden betekent niet
Dat je daarom geen eten hebt voor je gezin

Het was vandaag
Wederom verrukkelijk rondje tuincentrum
Nog meer plantjes
Nog meer potten
En meer potgrond
Het gaat een klein paradijsje worden
Morgen lekker wroeten
Handen in de aarde
Mijn eigen voorhof

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, aarden-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.