Heiligdom

De Eeuwige sprak tot Moshé:
Spreek tot de kinderen van Jisraël
Dat zij voor Mij een gewijde gave afzonderen
Van een ieder wiens hart hem daartoe aanspoort
Moet je deze voor Mij afgezonderde gewijde gave
In ontvangst nemen
En dit is de af te zonderen gewijde gave
Die je van hen in ontvangst moet nemen:
Goud, zilver en koper
Hemelsblauw, purperrood en karmozijn gekleurde wol
Fijn linnen en geitenhaar
Roodgeverfde ramsvellen
Tachashvellen en acaciahout
Olie voor de verlichting
Geurige specerijen voor de zalvingsolie
En voor de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook
Shohamstenen en stenen om gezet te worden
Bestemd voor de éfod (schoudermantel) en het borstschild
Ze zullen Mij een heiligdom maken
Opdat Ik te midden van hen wonen kan
Geheel en al in overeenstemming met wat Ik je laat zien
Het model van de ‘Woning’
En het model van zijn toebehoren
Ja, zo moeten jullie het maken

De kinderen van Israël krijgen hier de opdracht
Om de mishkan te maken
Een tijdelijke heilige plek
Waar de Eeuwige  aanwezig is
Tijdens de tocht van het volk door de woestijn

Ik krijg er meteen zin in
Door ziekte aan mijn oog
Nog meer aan huis gekluisterd
Ik verlang naar de zon
En van mijn balkon
Klein heiligdom maken
De plannen zijn groots
De uitvoering laat
Vooralsnog
Te wensen over

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, bouw-je-heiligdom-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.