Doen en luisteren

Tegen Moshé zei Hij:
Stijg op tot de Eeuwige
Jij en Aharon
Nadaw en Awiehoe
En zeventig van de oudsten van Jisraël
En werpen jullie je in aanbidding op een afstand neer
Alleen Moshé moet in de nabijheid van de Eeuwige komen
Maar zij moeten niet naderen
Ook het volk mag niet met hem naar boven gaan
Toen Moshé kwam en het volk vertelde
Alle geboden van de Eeuwige
En alle rechtsvoorschriften
Gaf het volk eenstemmig ten antwoord:
Alle woorden die de Eeuwige gesproken heeft
Zullen we nakomen
En Moshé schreef alle woorden van de Eeuwige op
Hij stond ’s ochtends vroeg op
Bouwde een altaar aan de voet van de berg
Met twaalf rechtopstaande stenen
Voor de twaalf stammen van Jisraël
Hij stuurde jonge mannen van de kinderen van Jisraël
Om offers in vuur te laten opgaan
En ze slachtten stieren als vredeoffers voor de Eeuwige
Moshé nam de helft van het bloed
En deed het in de bekkens
En de andere helft spatte hij tegen het altaar
Nu nam hij het verbondsboek
En las het voor ten aanhoren van het volk
En ze zeiden:
Al wat de Eeuwige heeft gesproken zullen we doen
We zullen gehoorzamen
Moshé nam het bloed en spatte het over het volk terwijl hij zei:
Dit is het bloed van het verbond dat de Eeuwige
Met jullie gesloten heeft
Gebaseerd op al deze woorden
Toen steeg Moshé op met Aharon, Nadaw, Awiehoe
En de oudsten van Jisraël
En ze zagen de God van Jisraël
Onder Zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier
Helder stralend als de hemel zelf
Maar naar de voornaamsten van de kinderen van Jisraël
Strekte Hij zijn hand niet uit
Nadat zij de goddelijke verschijning waargenomen hadden
Aten en dronken zij
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Kom naar boven
Naar Mij
De berg op
En blijf daar
Ik geef je dan de stenen platen met Thora-voorschriften
En geboden die ik heb opgeschreven
Om hun tot lering te strekken
Moshé maakte zich gereed met zijn dienaar Jehoshoea’
En Moshé beklom de berg van God
Tegen de oudsten zei hij:
Wacht hier op ons tot we bij jullie terugkomen
Aharon en Choer zijn immers bij jullie
Wie een rechtsgeding heeft kan zich tot hen richten
Moshé besteeg de berg
Terwijl de wolk als een dek over de berg lag
De glorie van de Eeuwige rustte op de berg Sinai
En de wolk bedekte hem zes dagen lang
En op de zevende dag riep Hij Moshé vanuit de wolk
De verschijning van de glorie van de Eeuwige
Werd door de kinderen van Jisraël waargenomen
Als een verterend vuur op de top van de berg
Toen trad Moshé de wolk binnen
En besteeg de berg
En veertig dagen en veertig nachten bleef Moshé op de berg

Al wat de Eeuwige heeft gesproken zullen we doen
We zullen gehoorzamen
, zeiden de kinderen van Jisraël
We zullen doen en we zullen luisteren
Is wat er letterlijk in de tekst staat
Na’asa’ vnishma’ in het Hebreews
Eerst doen en dan luisteren
In mijn hoofd was dat altijd
Je bent verantwoordelijk voor je daden
En je besteedt aandacht aan
Luistert naar
Wat de gevolgen daarvan zijn

Voor de deur is een parkeerplaatsje
Voor de apotheek naast me
Twee auto’s toeteren luid
De een wil niet voor de ander wijken
En ze schampen elkaar
Nog een uur lang wordt er geruzied
In het Turks en Arabisch
Die en die worden opgetrommeld
Komen met auto’s aan scheuren
Bemoeien zich ermee
Steeds meer mensen blijven kijken
Er staan gelukkig ook vrouwen bij
Hun wakend oog, bekend of onbekend
Doet de gemoederen uiteindelijk toch bedaren
En de mannen die het beter weten
Bemiddelen
Komen tussen beiden
En laten weer nieuwe woede opvlammen
Laatste dag Ramadan
Ze hebben honger en ze zijn ziek
Daarom hebben ze medicijnen nodig
Sommige mogen waarschijnlijk niet vasten
Gezondheid gaat boven alles
Vanavond als de zon ondergaat
Suikerfeest
Mogen ze lang leven
En moge het zoet zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, id-al-fitr-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.