De horzel

Verricht geen offerhandeling
Met het bloed van Mijn feestoffer
Als er chaméts, iets dat gegist is
Bij aanwezig is
En laat het vet van Mijn feestoffer
Niet overnachten tot de ochtend
Het allerbeste van de eerstelingen van je bodem
Moet je brengen naar het huis van de Eeuwige
Je God
Kook een bokje niet in de melk van zijn moeder
Zie, Ik zend een engel voor je uit
Om je te behoeden op de weg
En om je te brengen naar de plaats
Die Ik bepaald heb
Let goed op hem
En luister naar zijn stem
Verbitter hem niet
Want hij zal geen vergiffenis schenken
Voor jullie misdaad
Al is ook Mijn wezen in hem
Daarom zal Ik wanneer je goed luistert naar zijn stem
En alles doet wat Ik zal verkondigen
De vijand zijn van je vijanden
De verdrukker van je onderdrukkers 
Wanneer Mijn engel voor je uit gaat
En je zal brengen naar
De Emoriet 
De Chittiet
De Perziet  
De Kana’aniet
De Chivviet
En de Jewoesiet
En Ik deze zal hebben verdelgd
Buig je dan niet neer voor hun goden
En dien ze niet
En doe niet na wat zij deden
Maar haal ze omver
En verbrijzel hun gewijde stenen
Jullie moeten de Eeuwige dienen
Jullie God
Dan zal Hij je brood
En je water zegenen
En Ik laat ziekte uit je midden verdwijnen
Geen vrouw in je land zal een miskraam hebben
Of onvruchtbaar zijn
En het aantal van je dagen zal Ik vol maken
De schrik voor Mij zend Ik voor je uit
En alle volkeren in wier gebied je komen zult
Zal Ik in paniek brengen
En Ik zal er voor zorgen dat al je vijanden
Voor jullie de hielen lichten
De horzel stuur Ik voor je uit
En deze drijft
De Chivviet
De Kena’aniet
En de Chittiet
Voor je uit
Ik zal ze er niet in één jaar voor jullie uitdrijven
Anders wordt het land een woestenij
En krijgen de wilde dieren van het veld
De overhand over je
Langzaam zal Ik ze voor je uitdrijven
Totdat je zo bent uitgegroeid
Dat je het land in bezit kunt nemen
Dan zal Ik je grenzen bepalen
Van de Rietzee tot de zee der Filistijnen
En van de woestijn tot de rivier
Want Ik geef de bewoners van het land in jullie macht
Zodat jullie ze voor jullie uit kunnen verdrijven
Sluit noch met hen
Noch met hun goden een verbond
Ze mogen niet in je land wonen
Opdat ze je niet tegenover Mij tot zonden brengen
Wanneer je hun goden zou dienen
Want dat zou je tot valstrik zijn

The enemy of my enemy is my friend
Een gevleugelde uitdrukking
In het Midden Oosten
Ik weet niet zeker alleen onder Israëli’s
Of ook in de rest van de Arabische wereld
Of is het een Westerse interpretatie
Door CNN eindeloos rond geschald?
Ik begrijp nu pas dat het bijbels is
De vijand van mijn vijand is de Eeuwige
Mijn vriend

De vier zwaarste dagen zijn achter de rug
Van ’s ochtends 8:00 uur tot ’s avonds 22:00 uur
Plus twee extra om de oogdruk goed te houden
Om de twee uur een druppel
Dan kun je bijna niets anders doen
De komende vier dagen zit ik op 6 druppels
Plus twee extra
Elke drie uur 1
Behalve in de avond
Want dan is het elk uur iets anders
Dat geeft iets meer ruimte
Fingers crossed
Dat er geen verklevingen zijn
Of nieuwe opvlammingen
Dat ik er snel bij was
Dat het oog
Het oog
Wil ook wat

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, laat-het-vet-niet-overnachten-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.