Maak de zienden niet blind

Neem een vals gerucht niet over
Reik niet diegeen de hand die het slechte doet
Door een getuige van onrecht te zijn
Volg de meerderheid niet ten kwade
Bepaal je antwoord in een rechtsgeding niet
Door van je eigen mening af te wijken
Teneinde de meerderheid volgend
Het recht te buigen
De arme mag je niet begunstigen in zijn rechtsgeding
Wanneer je het rund van je vijand
Of zijn ezel
Verdwaald aantreft
Moet je hem die onverwijld terugbrengen
Wanneer je de ezel van iemand die je haat
Onder zijn last ziet bezwijken
Dan moet je je ervan weerhouden
Het aan hem over te laten
Afladen, samen met hem!
Buig niet het recht van de mindervermogende
Die bij je is
In een rechtsgeding
Houd je verre van een leugenachtige zaak
Een onschuldige
Of iemand die in zijn recht is
Mag je niet ombrengen
Want Ik stel de schuldige niet in het gelijk
En neem geen omkoping aan
Want de omkoping maakt zienden blind
En verdraait de zaken van degenen die in hun recht staan
Verdruk de vreemdeling niet
Want jullie weten zelf hoe het de vreemdeling te moede is
Daar jullie vreemdelingen zijn geweest in het land Egypte
Zes jaar mag je je land bezaaien
En de oogst ervan binnenhalen
Maar in het zevende jaar
Moet je het aan zichzelf overlaten
En het laten liggen
Zodat ook de mindervermogenden van je volk
Kunnen eten
En wat zij overlaten
Kan het wild van het veld eten
Handel ook zo met je wijngaard
En met je olijfbomen
Zes dagen mag je je werk verrichten
Maar op de zevende dag
Moet je ophouden
Zodat ook je rund en je ezel rust krijgen
En de zoon van je slavin
En de vreemdeling
Op adem kunnen komen
Maar bij alles wat Ik jullie gezegd heb
Moeten jullie oppassen
En de naam van de andere goden
Niet in jullie herinnering terugroepen
Uit jouw mond mag het niet gehoord worden
Driemaal per jaar moet je voor Mij feestvieren
Houd je strikt aan het feest van de matsoth
De ongegiste broden
Eet zeven dagen matsoth zoals Ik je geboden heb
Op de bepaalde tijd
In de maand waarin de aren rijpen
Want daarin ben je uit Egypte getrokken
Verschijn niet met lege handen voor Mij
Ook het feest van de oogst van de eerstelingen
Die de vrucht zijn van het werk
Dat je zaaiend op je veld hebt verricht
En het feest van het binnenhalen aan het eind van het jaar
Als je de vrucht van je werk
Van het veld binnenhaalt
Drie maal per jaar moeten al je mannen
Verschijnen voor de Heer
De Eeuwige

Drie belangrijke feesten die genoemd worden
Pesach, feest van de matsoth
Shavuot, Wekenfeest 49 weken na Pesach
En Soekoth, Loofhuttenfeest als de oogst wordt binnengehaald
Twee andere belangrijke feestdagen worden hier nog niet genoemd
Rosh Hashana, Joods nieuwjaar
En Jom Kippoer, als er wordt bepaald
Wie er wordt opgeschreven in het boek van leven

Grauwe dag vandaag
Het waait ook best hard
Alles wat ik nog aan energie had
Om boodschappen te doen
Heb ik een mandje gestopt
Misschien morgen
Veel slapen
Hopelijk snel genezen
En dan weer opbouwen
Moge mijn ogen niet verder beschadigd raken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, cycli-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.