De tovenares

Wanneer iemand een maagd verleidt
Die nog door geen enkele huwelijksband gebonden is
En gemeenschap met haar heeft
Dan moet hij haar tegen de volle bruidsschat
Tot vrouw nemen
Weigert haar vader echter uitdrukkelijk
Haar hem te geven
Dan moet hij in geldwaarde betalen
In overeenstemming met de bruidsschat voor maagden
Een tovenares mag je niet in leven laten
Ieder die gemeenschap heeft met een dier
Moet ter dood gebracht worden
Die aan goden offert
Behalve de Eeuwige alleen
Wordt met de banvloek geslagen
Een vreemdeling mag je niet krenken
Noch hem verdrukken
Want je bent zelf vreemdeling geweest in het land Egypte
Geen enkele weduwe of wees mag je onderdrukken
Indien je deze toch onderdrukt zal Ik zeer zeker
Als hij bitter tot Mij schreit
Zijn geschrei verhoren
Mijn woede zal opvlammen
En Ik zal jullie doden door het zwaard
Zodat jullie vrouwen weduwen
En jullie kinderen wezen worden
Indien je iemand uit mijn volk
De arme die bij je is
Geld leent
Wees dan niet een harde schuldeiser voor hem
Leg hem geen rente op
Wanneer je een kledingstuk van je naaste in onderpand neemt
Dan moet je hem voor zonsondergang teruggeven
Want het is zijn enige bedekking
Dit is voor hem het kleed voor zijn blote lijf
Waarin zal hij zich anders te slapen leggen?
Als hij dan tot Mij zal schreien
Zal Ik hem verhoren
Want genadig ben Ik
Een rechter mag je niet vloeken
En een vorst onder je volk niet verwensen
Blijf niet achterstallig bij de volle opbrengst van akker en wijnoogst
Sta je eerstgeboren zoon aan Mij af
Doe aldus met je rund en kleinvee
Zeven dagen mag het bij de moeder blijven
Op de achtste dag moet je het Mij geven
Mensen met bijzondere wijding zullen jullie voor Mij zijn
Vlees verscheurd op het veld
Mogen jullie niet eten
Jullie moeten het voor de honden werpen

Een tovenares mag je niet in leven laten?!
Een tovenaar wel?
Bedoelen ze heks?
Het Hebreeuwse woord is kashafa
In het Engels wordt het met sorceress vertaald
Altijd opletten als vrouwen
Om speciale talenten
Vaardigheden en gaven
Ter dood gebracht worden
Ik begrijp het niet zo goed
Er zijn wel profetessen
En orakels
Dat dat wel mag

We zitten weer in de strenge dagen
En zullen weken onderweg zijn
Voordat ik weer energie zal hebben
En kracht om verder mijn buurtje te verkennen
Nu gedisciplineerd druppelen
Vandaag in het ziekenhuis geweest
Indeed
Ernstige ontsteking
Nog intensiever verder druppelen
Meer dagen hoge dosis
Langzamer afbouwen
En zo

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, druppel-voor-druppel-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.