Bloedschuld

Indien de dief ’s nachts
Bij een inbraak betrapt wordt
En zodanig geslagen wordt
Dat hij sterft
Dan is er voor hem geen bloedschuld
Heeft de zon hem beschenen
Dan is er wel bloedschuld voor hem
Betalen moet de dief
Heeft hij het niet
Dan wordt hij verkocht
Vanwege hetgeen door hem gestolen is
Wanneer het gestolene
Rund, ezel of schaap
Nog levend in zijn bezit gevonden wordt
Zal hij het dubbele moeten betalen
Wanneer iemand een veld of wijngaard
Laat afweiden door zijn vee
Los te laten rondlopen
En dit op het veld van een ander weidt
Dan moet hij betalen
Gerekend naar het beste van zijn land
En naar het beste van zijn wijngaard
Wanneer er brand uitbreekt
En deze doornen op zijn weg vindt
En een korenschoof
Of het staande graan
Of het veld zelf wordt verteerd
Of aangetast
Dan moet
Hij die de brand heeft aangestoken
Voluit betalen
Wanneer iemand zijn naaste geld
Of voorwerpen
Te bewaren geeft
En het wordt uit het huis van die man gestolen
Dan moet
Als de dief gevonden wordt
Deze dubbel betalen
Wordt echter de dief niet gevonden
Dan moet de eigenaar van dat huis
Voor het gerecht gebracht worden
Om uit te maken of hij zijn handen
Niet heeft uitgestoken
Naar het eigendom van zijn naaste
Over ieder mogelijk geval van verduistering
Over een rund
Over een ezel
Of over een schaap
Over een kledingstuk
Over alles
Wat dan ook verloren is gegaan
Waarvan hij zegt
Dat het dat betreft
Moet het geschil tussen hen beiden voor het gerecht komen
Wanneer het gerecht hem schuldig verklaart
Dan moet hij zijn tegenpartij het dubbele betalen
Wanneer iemand een ezel
Of een rund
Of een schaap
Of welk dier dan ook
Onder de hoede van een ander stelt
En het sterft
Of het loopt een breuk op
Of wordt weggeroofd
Terwijl niemand het ziet
Dan moet een eed bij de Eeuwige tussen hen beiden beslissen
Of hij zijn handen niet heeft uitgestoken
Naar het bezit van zijn naaste
De eigenaar heeft dit te aanvaarden
En hij, de bewaarder, hoeft niet te betalen
Is het echter op de of andere wijze van hem gestolen
Dan betaalt hij de eigenaar
Indien het door een roofdier verscheurd is
Dan moet hij het
Of de resten
Als bewijsstuk brengen
Het verscheurde behoeft hij niet te betalen
Indien iemand van zijn naaste iets in bruikleen vraagt
En het loopt een breuk op
Of het sterft
Dan moet hij
Indien de eigenaar er niet bij is geweest
Beslist betalen
Was de eigenaar erbij
Dan betaalt hij niet
Was het gehuurd dan is het in de huur inbegrepen

Al deze wetten gaan over settelen
Maar het volk is nog helemaal niet gesetteld
Ze zwerven nog door de woestijn
Blijkbaar is er nu al behoefte
Om invulling te geven aan hun nieuwe bestaan
En genoegdoening te krijgen voor onrecht

Morgen naar de spoed
Ingewikkelde druppelschema’s
Mijn hele dag wordt er door beheerst
Wat ontzettend jammer
Dat het weer maanden aan huis gekluisterd zal zijn
Nog zoveel te ontdekken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale-eye-sore-story
This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.