Een wond voor een wond

Een brandwond voor een brandwond
Een open wond voor een open wond
Een buil voor een buil
En als iemand het oog van zijn slaaf
Of het oog van zijn slavin zodanig treft
Dat hij het vernielt
Dan moet hij hem in vrijheid laten heengaan
Als vergoeding voor zijn oog
En als hij een tand van zijn slaaf
Of een tand van zijn slavin uitslaat
Dan moet hij hem in vrijheid laten heengaan
Als vergoeding voor zijn tand
Wanneer een rund een man of een vrouw stoot
Zodat deze sterft
Dan moet het rund gestenigd worden
En zijn vlees mag niet genuttigd worden
Maar de eigenaar van het rund gaat vrij uit
Wanneer het echter een rund was
Dat voordien gewoon was te stoten
En zijn eigenaar was gewaarschuwd
Maar heeft er niet op gepast
En het doodt een man
Of een vrouw
Dan moet het rund gestenigd worden
En ook de eigenaar zou gedood moeten worden
Wanneer hem zoengeld wordt opgelegd
Dan betaalt  hij de losprijs voor zijn leven
In overeenstemming met alles wat hem wordt opgelegd
Of het nu een jongen stoot
Of een meisje
Volgens dit rechtsvoorschrift
Wordt met hem gehandeld
Wanneer het rund een slaaf stoot
Of een slavin
Dan betaalt hij dertig shekel aan de eigenaar
En het rund wordt gestenigd
Indien iemand een kuil open dekt
Of wanneer iemand een kuil graaft
En hem niet toedekt
En er valt een rund of een ezel in
Dan moet degeen die hem tot valkuil maakte betalen
In geldwaarde moet hij vergoeding geven
Aan de desbetreffende eigenaar
En het gedode dier is voor hem
Als iemands rund
Het rund van zijn naaste
Zodanig raakt
Dat het sterft
Dan verkoopt men het levende rund
En zij delen de opbrengst
En ook het dode dier delen zij
Is het echter bekend dat het een rund was
Dat voordien gewoon was te stoten
En de eigenaar heeft er niet op gepast
Dan moet hij betalen
Een rund voor een rund
En het dode dier is voor hem
Indien iemand een rund of een schaap steelt
En hij slacht het
Of verkoopt het
Dan betaalt hij als vergoeding
Vijf stuks rundvee voor het rund
En vier stuks kleinvee
Als vergoeding voor het schaap

We gaan van lichamelijk bezit en ongemak
Naar bezit
Rund, ezel, schaap, kleinvee
Er zijn allemaal regels voor
Vrij complexe regels
Voor die tijd
Er spreekt wel
Begin van beschaving uit

Het is weer mis met mijn oog
Om de twee uur druppelen
Elke dag
Het is weer binnen
Gordijnen dicht
Licht verdraag ik niet
En we gaan door
Druppelen met discipline
Maandag naar de spoed
Uitgevloerd en moedeloos
Op wie kan ik mijn oog verhalen?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, soldier-on-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.