Een hand voor een hand

Wie iemand slaat
Zodat hij sterft
Moet ter dood gebracht worden
Indien hij het er niet op toegelegd heeft
Maar God heeft het door zijn hand beschikt
Dan zal Ik je een plaats bepalen
Waarheen hij vluchten kan
Maar wanneer iemand met boos opzet
Tegen zijn naaste handelt
Om hem met voorbedachten rade te vermoorden
Moet je hem zelfs van Mijn altaar weghalen
Dat hij sterve
Wie zijn vader of moeder slaat
Moet ter dood gebracht worden
En wie een mens steelt
En hem verkocht heeft
Of deze wordt in zijn bezit aangetroffen
Moet ter dood gebracht worden
Ook wie zijn vader of moeder vloekt
Moet ter dood gebracht worden
Wanneer mannen in een strijd gewikkeld zijn
En de één slaat de ander
Met een steen
Of met de vuist
Waardoor deze niet sterft
Maar bedlegerig wordt
Als hij dan opstaat
En naar buiten kan gaan
Op eigen kracht
Dan wordt degeen die geslagen heeft
Vrij gelaten
Alleen moet hij hem zijn tijdverzuim
En de geneeskundige behandeling betalen
Wanneer iemand zijn slaaf of slavin
Stokslagen geeft
En deze sterft onder zijn handen
Dan moet hij gewroken worden
Maar blijft hij nog een of twee dagen in leven
Dan wordt hij niet gewroken
Het is immers zijn bezit
Wanneer mensen met elkaar aan het vechten zijn
En zij treffen een zwangere vrouw zodanig
Dat de kinderen tevoorschijn komen
Maar er gebeurt met haar
Geen dodelijk ongeluk
Dan zal een geldboete van hem geëist worden
Wanneer de echtgenoot hem
Die laat opleggen
En hij betaalt
Volgens uitspraak van het gerecht
Gebeurt er wel een dodelijk ongeluk
Betaal een levend wezen
Voor een levend wezen
Een oog voor een oog
Een tand voor een tand
Een hand voor een hand
En een voet voor een voet

Dit gedeelte gaat over slaan
Afranselen
Mishandelen
En toch komt daar die zware wet
Over het vervloeken van je ouders
Weer boven
Eer je vader en moeder

In het land van mijn hart
Had ik nauw contact
Met stichting Nini
Zij zorgden voor de oudere Nederlanders
Vaak holocaust survivors
De mensen die hun hele leven gegeven hebben
Een bestaan hebben opgebouwd
In het land waarnaar ze gevlucht zijn
Op oudere leeftijd werden ze soms dement
Demente ouders worden vaak
Het komt echt vaak voor
Door hun kinderen geslagen
En mishandeld
Het is een grote misdaad
Dat zegt de torah
Over de kinderen die wel
Bij hun verstand zijn
En hun hand naar hun ouders heffen
Wat ze ook gedaan hebben

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.