Maak me een altaar

Eer je vader en moeder
Opdat je dagen verlengd worden
Op de aarde die de Eeuwige
Je God
Je geeft
Moord niet!
Pleeg geen echtbreuk!
Steel niet!
Treed niet op als valse getuige tegen je naaste!
Begeer niet het huis van je naaste!
Begeer niet de vrouw van je naaste
Noch zijn slaaf of slavin
Zijn rund of zijn ezel
Of wat dan ook dat van je naaste is
Heel het volk nam de donderslagen waar
De vlammen
Het bazuingeschal
En de brandende berg
Toen het tot hen doordrong
Deinsden ze achteruit
En gingen op afstand staan
Ze zeiden tegen Moshé:
Spreekt u maar met ons
Dan zullen we luisteren
Maar laat God niet met ons spreken
Anders zouden we sterven
Maar Moshé zei tegen het volk:
Vrees niet
Want slechts om jullie op de proef te stellen
Is God gekomen
En opdat het ontzag voor Hem
Over jullie zal komen
Zodat jullie niet zullen zondigen
Het volk bleef op afstand
En Moshé trad nader
Naar de diepe duisternis
Waarin God was
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Zo moet je het zeggen
Tegen de kinderen van Jisraël:
Jullie hebben zelf waargenomen
Dat Ik van de Hemel uit
Met jullie gesproken heb
Maak dus niets naast Mij
Zilveren noch gouden goden mogen jullie maken
Een altaar van aarde moet je Mij maken
En daarop je offers slachten
Die in vuur opgaan
En je vredesoffers
Je klein en rundvee
Op iedere plaats waar Ik het goed zal vinden
Mijn naam te gedenken
Zal Ik tot je komen
En je zegenen
En wanneer je Mij een altaar van stenen maakt
Dan mag je het niet van gehouwen stenen opbouwen
Want als je het met je oorlogsgereedschap bewerkt
Ontwijd je het
En bestijg mijn altaar niet langs trappen
Opdat daarop je schaamdelen
Niet bloot komen

Daar zijn ze de tien geboden
En de opdracht tot het bouwen van altaars
Met gebruiksaanwijzing
Ook de Eeuwige is bezig
Met het decoreren van zijn huis

Ik moet steeds denken
Aan de vriendinnen
In het land van mijn hart
Die eerst hun huizen praktisch hadden ingericht
En daarna pas homey en gezellig maakten
Schaamteloos
Met ontelbare bloemen en planten
Servies, bakjes, schaaltjes
Alles wat ze mooi vonden
Sleepten ze naar binnen
Toen de kinderen het huis uit waren
En ze ouder werden
En het nest voor zichzelf gingen bouwen
Ik ben ook in die fase terecht gekomen
Thuisdecoratie
Alsof het een art project is
Veel werk
Liever wil ik kunst maken
Die geen functie heeft
En niet praktisch is
Maar op zichzelf staat
Daar is geen ruimte voor

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ten-commandments-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.