Liefde tot in het duizendste geslacht

God sprak al deze woorden:
Ik ben de Eeuwige
Je God
Die je heeft uitgevoerd
Uit het land van Egypte
Uit het slavenhuis
Laten er geen andere goden voor je zijn
Naast Mij
Maak geen gesneden beeld
Noch enige gestalte
Van wat boven in de hemel
Noch wat beneden op de aarde is
Noch wat in de wateren onder de aarde is
Werp je daarvoor niet ter aarde
En dien het niet
Want ik
De Eeuwige
Je God
Ben een alles opeisende God
Die de misdaad der ouders
Verhaalt op de kinderen
Op het derde en vierde geslacht
Voor zover die Mij haten
Maar die liefde bewijst
Tot in het duizendste geslacht
Aan hen die Mij liefhebben
En zich aan Mijn voorschriften houden
Bezig de naam van de Eeuwige
Je God niet voor niets
Want de Eeuwige laat niet ongestraft
Wie Zijn naam zomaar bezigt
Denk steeds aan de Shabbath-dag
Door hem wijding te geven
Zes dagen kun je werken
En al je werk doen
Maar de zevende dag
Is een Shabbath voor de Eeuwige
Je God
Doe generlei werk
jij, noch je zoon of dochter
Noch je slaaf of slavin
Noch je vee
Noch degeen die een vreemdeling bij je is
Binnen je poorten
Want in zes dagen heeft de Eeuwige
De hemel en de aarde gemaakt
De zee en al wat daarin is
En Hij rustte op de zevende dag
Daarom heeft de Eeuwige de Shabbath
Tot een zegen gemaakt
En hem wijding gegeven

We zijn begonnen
De tien geboden
Hier nog maar vier
Worden hardop uitgesproken
In vroegere tijden hadden sommige welgestelde Joden
Een sjabbesgoi
Iemand van buiten die vuur maakte
En andere noodzakelijkheden in je huis verrichtte
Voor de shabbat
Dat mag dus niet
Je mag een vreemdeling niet vragen
Het werk in jouw huis te doen
Dat jij niet mag doen omdat het shabbat is
Tegenwoordig zijn er technische snufjes
Zoals een timer die er voor zorgt dat het licht
Op een bepaalde tijd aan of uitgaat
Zelfde geldt voor de warmte plaat
Waarop het eten warm blijft
Dat mag wel
Als het vóór shabbat allemaal ingeschakeld is

Onderweg naar de tandarts in Zandvoort
Verwonder ik me over de bloemen
Langs de weg
In het gras, de velden en de perkjes
De bloesem is al over haar mooiste bloei heen
Kort geduurd
Zoals bij avocado’s
Je wacht tot hij rijp is
Je wacht
Je wacht
Te laat
En het gras staat vol met paardenbloemen
En madeliefjes
Vroeger vond ik het leuk
Als we bij mijn omaatje waren
Waar haar grasveldje vol met bloemetjes stond
Om daar kransen van te rijgen
Toen ik er langs reed
Kreeg ik datzelfde blije gevoel
En ook blij omdat ik zie
We gaan naar shavuot
Het wekenfeest
Dat is een bloemenfeest
In het land van mijn hart
En een feest van melk
Want dat is het moment dat het Joodse volk
De torah kijgt
En de torah is als moedermelk
Voedend, troostend, beschermend

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, elke-dag-is-anders-story

This entry was posted in @Work, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.