Paal en Perk

Moshé ging van de berg af
Naar het volk toe
Hij bereidde het volk voor
En zij wasten hun kleren
En hij zei tegen het volk:
Wees gereed op de derde dag
Heb geen gemeenschap met een vrouw
Nu gebeurde het op de derde dag
Bij het ochtend worden
Dat er donderslagen en bliksemschichten waren
Dat er een zware wolk over de berg hing
En het geluid van de shofar, bazuin, zeer sterk was
Zodat het hele volk dat in de legerplaats was
Beefde van angst
En Moshé leidde het volk uit de legerplaats
God tegemoet
Zij stelden zich op onderaan de berg
De berg Sinai was geheel in een rookwolk gehuld
Omdat de Eeuwige in vuur
Er op was neergedaald
De rook ervan steeg op
Als rook uit een kalkoven
De berg stond ontzettend te beven
Het geluid van de shofar werd voortdurend sterker
Moshé sprak
En de Eeuwige antwoordde hem met luide stem
De Eeuwige daalde neer op de berg Sinai
Tot de top van de berg
De Eeuwige riep Moshé naar de top van de berg
En Moshé ging naar boven
En de Eeuwige zei tegen Moshé:
Ga naar beneden
Waarschuw het volk
Opdat ze niet tot de Eeuwige doordringen
Om te kijken
Want dan zouden velen van hen omkomen
Ook de priesters
Die dichter bij de Eeuwige staan
Moeten zich daarop voorbereid houden
Opdat de Eeuwige geen bres in hun gelederen slaat
Moshé zei tegen de Eeuwige:
Het volk kan de berg Sinai niet bestijgen
Want U hebt ons zelf gewaarschuwd
Door te zeggen:
Paal de berg af
En houd hem heilig
Maar de Eeuwige zei hem:
Ga naar beneden
En kom dan weer naar boven
Jij met Aharon
De priesters en het volk
Mogen niet tot de Eeuwige doordringen
Opdat Hij geen bres in hun gelederen slaat
Toen daalde Moshé tot het volk af
En zei het hun

Het volk mag God niet zien
Dan zal het sterven
Maar wel horen
Zodat ze Moshé geloven
Het geluid, gedonder en de rook
Maakt het volk nu al erg bang

Van de oudere buurman schuin tegenover
Krijg ik een paar plantenbakken
Voor op het balkon
Hij wil afbouwen
Maar als ik zijn balkon kom bewonderen
Is het nog steeds een bloemenzee
Op zijn koelkast hangt een magneet
Ik kus beter dan ik kook
Ik wijs er naar en moet lachen
Hij ook
Ondeugend
Van dat soort dingetjes
Daar houdt hij van

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, dat-wordt-lachen-met-de-buurman-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.